ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การวิจัยและการพัฒนา

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

นวัตกรรมส่งเสริมช่วงเวลาพร้อมใช้งาน

Scania ลงทุนเป็นอย่างมากในการวิจัยและการพัฒนาระดับชั้นนำของโลก ลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือและคำตอบด้านนวัตกรรมที่ส่งเสริมสภาพรถให้พร้อมใช้งาน

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวเครื่องยนต์ Euro 6 ทาง Scania ยังคงมุ่งเน้นที่วิธีการขนส่งที่ปล่อยไอเสียในระดับต่ำ ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกและการใช้ระบบไฮบริดเพิ่มขึ้น

ความสามารถด้านนวัตกรรมของ Scania เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการร่วมงานกับมหาวิทยาลัย, สถาบันการวิจัย, ซัพพลายเออร์, ลูกค้าและคู่ค้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง นี่เป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เพื่อรับรองว่าเรามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาในอนาคต และเพื่อส่งเสริมแนวความคิดเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในส่วนของรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ Scania ยังได้ร่วมงานกับ KTH Royal Institute of Technology ในสวีเดน, Chalmers University, และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเมืองลูเลียและลินเชอปิง เหตุการณ์สำคัญอีกอย่างคือ การเข้าถึงเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของ Volkswagen Group

ด้วยผลประโยชน์ที่ Scania ได้รับจากร่วมงานกับ Volkswage และหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ บริษัทจึงสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จึงนำมาสู่การค้นหาทางออกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีต้องอาศัยความร่วมมือกับหุ้นส่วนที่เหมาะสม

การเข้าใจการดำเนินงานประจำวันของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาททั่วโลก Scania ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ สำหรับทั่วโลก เพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เฉพาะเจาะจง ในตลาดและภาคส่วนใหม่ๆ ที่มีสภาพการดำเนินงานที่แตกต่างกัน อาจจะต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กับให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่น เช่น ระยะทางขับรถที่เฉพาะเจาะจง หรือการใช้กำลังการผลิต หรืออาจจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทรัพยากรพลังงานและนโยบายด้านพลังงานนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่า Scania จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเสนอโซลูชันได้หลากหลาย

ข้อมูลของรถที่เชื่อมต่อถึงกันเป็นถือข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัยและการพัฒนาของ Scania การรวบรวมข้อมูลทำให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรถภายใต้การดำเนินงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับรถสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบใหม่อย่าง ระบบช่วยเหลือคนขับขั้นสูง