ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

สรรหาพนักงาน

สรรหา พัฒนา และรักษาพนักงาน

ดึงดูดทักษะที่เหมาะสม

โลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้ ทำให้บริษัทมีความกดดันเพิ่มขึ้นในการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงาน Kent Conradson รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Scania กล่าวว่า Scania มีฐานความเชี่ยวชาญอันยอดเยี่ยม แต่ก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทสำหรับปี 2020

Scania จะมีวิธีจัดการกับการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

บุคลากรของเราเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบรรลุความสำเร็จของบริษัท องค์กรจะไม่บรรลุเป้าหมายใดๆ ได้หากปราศจากพนักงานที่ทุ่มเทและกระตือรือร้น เป้าหมายของเราในตอนนี้คือ เราต้องการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งที่ยั่งยืน การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้เราต้องคงไว้ซึ่งทักษะที่ต้องการเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งนั้นเอาไว้ เราจำเป็นต้องสร้างความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมเและต้องนำมาใช้ในรูปแบบใหม่

อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการสร้างและการบำรุงรักษาองค์กรที่มีทักษะเช่นนี้

ความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่สม่ำเสมอและยั่งยืนตลอดมาทำให้บุคลากรของ Scania กว่า 42,000 ชีวิตทั่วโลกมีกรอบการทำงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ในฐานะบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ เราจึงมีบุคลากรที่มีความหลากหลาย ความท้าทายของเราคือ การได้รับประโยชน์จากความหลากหลายเหล่านี้ โดยการสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐาน ประสบการณ์ และฐานความรู้ที่แตกต่างกัน

เราใช้ประโยชน์จากทุกความรู้และประสบการณ์ที่มีในองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกได้ดีแค่ไหน

ในทุกๆปี พนักงานกว่า 2,500 คนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ภายในบริษัท ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการที่ Scania ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีในส่วนงานที่แตกต่างกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เรายังคงต้องพัฒนาในเรื่องนี้ทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภายในเป็นวงกว้างได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาและทำงานในบทบาทใหม่ๆ