ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

บริการ

สาขาการทำงาน

บริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ

ลูกค้าของเราต้องการบริการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ และด้วยปริมาณของยานพาหนะบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ งานด้านบริการจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของ Scania

เป้าหมายของการดำเนินการในสาขานี้คือ การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แม้ลูกค้าจะให้คะแนนศูนย์บริการของ Scania ในระดับที่ดีจากแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า แต่เราก็ยังคงพยายามพัฒนาการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมที่รวดเร็ว เราจะช่วยสร้างสภาพของรถที่เอื้อต่อความพร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงานของรถ

ช่างเทคนิคฝ่ายบริการของ Scania คือบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นผู้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายคือ การพยายามทำความเข้าใจความจำเป็นต่างๆ ของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Scania