ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การวิจัยและการพัฒนา

สาขาการทำงาน

ทุ่มเทความสนใจให้กับงานการวิจัยและพัฒนา

Scania มุ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและผลักดันให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ ภายในอุตสาหกรรม

เราให้ความสนใจกับโซลูชั่นที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุด เราทุ่มเทพัฒนาทุกรายละเอียดในด้านการออกแบบ การผลิต และระบบต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการใช้งานของลูกค้าและสังคม

แผนกวิจัยและพัฒนาจะส่งเสริมนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชั่นเพื่ออนาคต แต่ละโครงการของเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวที่เปลี่ยนไป แนวโน้มของกฎข้อบังคับ และสิ่งที่คู่แข่งของเรากำลังทำอยู่ ทุกการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งสิ้น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงถูกนำมาเปรียบเทียบกับกำลังเครื่องยนต์ หรือเปรียบเทียบน้ำหนักกับความปลอดภัยและความสามารถในการบรรทุก อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สาขางานด้านการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์วิจัยที่เป็นรากฐานการพัฒนา การสร้างต้นแบบและทดสอบ การรับประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงภายในกระบวนการใช้งานยานพาหนะของลูกค้าบนเส้นทางจริง เป้าหมายของเราคือ การคงความสามารถที่กว้างขวางในหลากหลายด้านของเรา เพื่อให้มั่นใจว่า Scania จะยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป