ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การจัดซื้อ

สาขาการทำงาน

การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

กลยุทธ์ของ Scania ในการเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยเหตุนี้เอง งานด้านการจัดซื้อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาองค์กร

เป้าหมายของสายงานก็คือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์รายต่างๆ ดังนั้นแผนกจัดซื้อจึงต้องเผชิญกับความท้าทาย การพัฒนาและปรับกระบวนต่างๆ ให้เหมาะสม รวมถึงเพื่อให้เข้ากับความต้องการระดับสูงของ Scania การทำงานร่วมกันโดยยึดหลักของความเคารพซึ่งกันและกัน คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Scania ประสบความสำเร็จในสาขานี้

จุดมุ่งหมายหลักของสายงานนี้คือ การสร้างแผนกลยุทธ์และกิจกรรม โดยมีมุมมองเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ความแม่นยำในการส่งมอบบริการ รวมถึงพัฒนามูลค่าโดยรวมแก่ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Scania

งานส่วนใหญ่มักดำเนินการภายในโครงการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการแนวหน้าของการพัฒนาระดับสากลภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีมงานฝ่ายจัดซื้อของ Scania มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเจรจา ร่วมหารือในข้อตกลงด้านการค้า และพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ปัจจุบันและรายใหม่ๆ