ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การผลิตและโลจิสติกส์

สาขาการทำงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายการผลิตเสนอโอกาสให้คุณท้าทายตัวเองและคนอื่นๆ รอบตัว ด้วยการคิดค้นหาวิธีการทำงานใหม่ที่ชาญฉลาดและดีกว่าเดิม การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งคือส่วนประกอบพื้นฐานของกิจวัตรการทำงานในทุกวัน

กุญแจสำคัญคือ การทำงานที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อลดการบาดเจ็บภายในที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ๆ การทำงานของพนักงานทุกคนส่งผลกับพัฒนาการของงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจ

การทำงานมักทำร่วมกันเป็นทีม แต่ละคนจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการอย่างใกล้ชิด และพนักงานแต่ละคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาการทำงานของตนเอง คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ และทั้งทีมต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงมีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาตนเอง ทั้งในสาขาการบริหารจัดการแบบทันสมัยและความชำนาญเฉพาะทางของตนเอง ผู้ติดต่อข้ามสายงานช่วยส่งเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการวิจัยพัฒนา จนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่นำออกให้บริการ