ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาการทำงาน

ผสมผสานกับการดำเนินธุรกิจหลัก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที เป็นองค์ประกอบที่สำคัญภายในธุรกิจหลักของ Scania ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของเรา ขอบเขตความสามารถในการทำงานที่เรามองหานั้นมีตั้งแต่การพัฒนาระบบ จนถึงการบำรุงรักษาและการสนับสนุน

เมื่อคุณเข้ามาทำงานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณจะได้ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าขอบเขตงานที่ระบุจะข้องเกี่ยวกับปฏิบัติงานภายในองค์กร หรือเกี่ยวข้องกับลูกค้าภายนอกก็ตาม ทุกวันนี้ เราพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ดังนั้นการสนับสนุนและการบำรุงรักษาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

จากมุมมองด้านการพัฒนา เราจำเป็นต้องคงความสามารถในการแข่งขัน และเราต้องอาศัยเทคโนโลยีของเราเพื่อยกระดับโซลูชั่นของเรา และสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในงานด้านการขายและงานบริการ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของโซลูชั่นต่างๆ ของ Scania และเพื่อการสนับสนุนความต้องการของลูกค้า

หากคุณเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการทำงาน เราพร้อมนำเสนอโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของคุณ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอนาคต งานในสาขานี้ล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยบุคลากรที่มีทั้งความสามารถและความยืดหยุ่น