ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ทรัพยากรบุคคล

สาขาการทำงาน

ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายในแผนกทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานต่างๆ ภายในแผนกทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด และมีการดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จ Scania จึงจำเป็นต้องดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรของตนเองไว้ ผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบพนักงานของตนเอง และได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรจากแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานโดยรวม

ด้วยสมาชิกเพื่อนร่วมงานที่มีอยู่ทั่วโลกและการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า Scania มีทักษะทุกอย่างที่พร้อมสำหรับการรับมือความท้าทายต่างๆ ในอนาคต