ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

การเงิน

สาขาการทำงาน

การทำงานภายในองค์กรทางการเงิน

แง่มุมด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานด้านการเงินของ Scania มีบทบาทในทุกส่วนของการทำธุรกิจ และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานประจำวันต่างๆ

พนักงานภายในส่วนบริการทางการเงินทำงานในหลากหลายสาขา ได้แก่ ด้านการบัญชี การจัดการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนและการวิเคราะห์เครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการ

คุณจะมีโอกาสกำหนดการตัดสินใจในหลากหลายสาขา และช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของ Scania ทั้งในฐานะบริษัทและฐานะพนักงานขององค์กร พูดอีกอย่างก็คือ คุณช่วยให้เราทำธุรกิจได้ดีกว่าเดิม