ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมหลักของ Scania กำหนดวัฒนธรรมของเรา

ด้วยวิธีการในการคิดและการทำงานร่วมกัน ทุกคนจึงให้ความร่วมมือโดยการเสริมสร้างและการพัฒนาบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้ามาก่อนเสมอ

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา ด้วยการทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า เราจึงออกแบบให้ตรงตามความต้องการ ทำให้ลูกค้ามีระบบการขนส่งที่ยั่งยืน การดำเนินงานและประสิทธิภาพของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของมูลค่าทั้งหมดนับตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนา การผลิตและการขาย การจัดส่งและการเงินของรถ เครื่องยนต์และการบริการ

ให้เกียรติ ในการทำงานร่วมกัน

ความเคารพในแต่ละบุคคลเป็นหัวใจหลักในสิ่งที่เราทำ เราแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และความใฝ่ฝันของบุคลากรแต่ละคนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานของเรา ความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวัน นำไปสู่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในงานระดับที่สูงขึ้น

กำจัดการสิ้นเปลือง

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงตลอดทั้งองค์กร เราสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงในทุกด้าน ความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายและมาตรฐานช่วยให้เราสามารถระบุและลดการสิ้นเปลืองได้ ในทุกสิ่งที่เราทำ เราพยายามอย่างที่สุดเพื่อปรับปรุงการขับเคลื่อนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ความมุ่งมั่น

เราทุ่มเทอย่างถึงที่สุดและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ก้าวไปไกลกว่าระดับถัดไป เรามีความภูมิใจกับความท้าทายด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเสมอ เรามีความภูมิใจกับความท้าทายด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเสมอ

ความเป็นทีม

ในการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ สแกนเนียในทุกประเทศทั่วโลกจึงร่วมมือกันทำงาน เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน เรามองความแตกต่างหลากหลายเป็นโอกาส โดยเราจะท้าทายอีกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น การที่มีแนวทางร่วมกันช่วยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างแข็งแรงและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ความซื่อสัตย์

เราตระหนักดีว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและพยายามอย่างที่สุดเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องในแนวทางที่ถูกต้อง เราดำเนินการต่างๆ ตามวัฒนธรรม ค่านิยมและหลักการของเรา เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ทำให้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา เราปฏิบัติตามสัญญาและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำ