ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .
ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ประเทศไทย
ภูมิภาคการขาย
หน่วยการผลิต

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Scania พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งในระหว่างการผลิตและการใช้งานให้มีน้อยที่สุด เราดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของรถบรรทุก รถบัส และเครื่องยนต์