ประเทศไทย

เกี่ยวกับ Scania

ภาพรวมโดยย่อของ Scania

Scania คือองค์กรระดับโลกพร้อมหน่วยงานด้านการขายและบริการในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ และเรายังให้บริการทางการเงินสำหรับตลาดในบางภูมิภาค เรามีหน่วยการผลิตอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชีย

พนักงาน 45,000 คน

ด้วยจำนวนพนักงานด้านการขายและการบริการ 18,400 คนทั่วโลก Scania จึงพร้อมให้บริการกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ในโซเดอทาเลีย

การวิจัยและการพัฒนา

ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 3,500 คนที่ทำงานด้านวิเคราะห์และพัฒนา เป้าหมายของเราคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งรูปแบบที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะทางของลูกค้า และการลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด

การบริการทั่วโลก

แผนกจัดซื้อกลางของ Scania อยู่ในโซเดอทาเลีย และมีสำนักงานท้องถิ่นในละตินอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และจีน โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ของเราอยู่ที่ Opglabbeek ในเบลเยียม สิงคโปร์ และที่ Vinhedo ในบราซิล

ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมขององค์กรคือ สิ่งที่กำหนดวัฒนธรรมของเรา ทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และเป็นสิ่งกำหนดการกระทำและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเรา เราแบ่งปันวิธีการในการคิดและการทำงาน และทุกคนที่ Scania ก็ให้ความร่วมมือโดยการเสริมสร้างและคอยพัฒนารูปแบบวิธีการที่เราดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้ามาก่อนเสมอ

ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าของเราช่วยให้เราสร้างสรรค์วิธีการที่ช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมการสร้างผลกำไร และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือหัวใจของห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและการพัฒนา การจัดหาและการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบและการสนับสนุนทางการเงินสำหรับยานพาหนะ เครื่องยนต์และบริการ

ความเคารพในปัจเจกบุคคล

ความเป็นปัจเจกคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ เราแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และความใฝ่ฝันของบุคลากรแต่ละคนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานของเรา ความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวัน นำไปสู่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในงานในระดับที่สูงขึ้น

คุณภาพ

วิธีการที่มีคุณภาพสูงมีความจำเป็นต่อการทำกำไรของลูกค้า การเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าเป็นสิ่งยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง เรานำความคิดเห็นที่แตกต่างมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนา และเราทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดของเสียและความด้อยประสิทธิภาพ

วิธีการที่คุณกำหนดได้เอง

ระบบผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ที่ไม่เหมือนใครของ Scania ซึ่งผ่านการพัฒนามาหลายทศวรรษ คือหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความสำเร็จให้กับเรามากที่สุด ระบบโมดูลาร์คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับแนวคิดในการสร้างความยืดหยุ่นของเรา และเป็นหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจของ Scania

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม