ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

สนใจรถบรรทุก

ภาคกลาง โทร 064 193 9916

กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก โทร 092 223 0290

ภาคเหนือ โทร 099 287 6364

ภาคอีสาน(ตอนบน) โทร 063 226 7542

ภาคอีสาน(ตอนล่าง) โทร 061 823 9617

ภาคใต้(ตอนบน) โทร 065 924 0216

ภาคใต้(ตอนล่าง) โทร 061 823 9619

สนใจรถบรรทุก

กรุณาใส่ชื่อของคุณ

กรุณากรอกชื่อบริษัทของคุณ

กรุณาระบุจังหวัดเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

กรุณากรอกอีเมลของคุณ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ

สนใจติดต่อเรื่อง*

เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการได้ถูกต้อง กรุณาเลือกสิ่งที่คุณสนใจเกี่ยวกับสแกนเนีย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านสู่ภายนอกแต่อย่างใด เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถูกต้องตามสิทธิส่วนบุคคล