บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขา เชียงใหม่) | Scania Thailand
You seem to be located in .
Go to your Scania market site for more information.
Thailand
Sales region
Production units

Open today:
08:30-17:30

บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขา เชียงใหม่)

87 หมู่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
50140  เชียงใหม่

Truck service

Bus service

24h assistance

Truck sales

Scania Parts sales

How to find us

บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขา เชียงใหม่)
87 หมู่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
50140  เชียงใหม่

OPENING HOURS

Monday - Friday

 08:30-17:30

CONTACT DETAILS

Phone General:
+66 53 963 963

Phone Night:
+1800 019 888

Phone Workshop Day:
+66 53 963 963

Phone Parts:
+66 53 963 963

Fax General:
+66 53 963 964

Fax Workshop:
+66 53 963 964

ACCEPTED CREDIT CARDS