Scania Logistics

Globalt logistikansvar

Scania Logistics ansvarar för Scanias logistikflöden globalt och är en växande del av kärnverksamheten. Med en ingående verksamhet på 25 000 pallar från mer än 1000 leverantörer i hela världen och ett utgående flöde på 450 fordon och komponenter till Scanias kunder dagligen är Scanias globala logistikflöden enorma.

Våra flöden

Scania Logistics arbetar nära produktion, förstår deras behov och blickar samtidigt externt för att se hur behoven och möjligheterna kan balanseras för att hitta bästa möjliga lösning för företaget. Fokus ligger på att skapa effektiva, digitalt anslutna och hållbara flöden i ett globalt logistiknätverk med hög prestanda.

Effektiva

Vi effektiviserar våra flöden genom att ha ett nära samarbete med våra partners, använder ny teknik och standardiseringar samt genom att se över den totala försörjningskedjan för att undvika suboptimering. Genom att effektivt eliminera icke värdeökande aktiviteter skapar vår logistikverksamhet värde för både kunderna och Scania.

Uppkopplade

Digitalt anslutna flöden kommer att spela en viktig roll i Scanias logistikprocesser. Digitaliseringen av våra logistikprocesser och informationsflöden ger oss möjlighet att förutsäga våra flöden vilket i sin tur leder till att vi kan förbereda vår infrastruktur för olika plock och variationer.

Hållbara

Med en global produktion och en helt integrerad order- till leveransprocess kopplad till våra logistikcentralers globala nätverk har Scania hittills varit en av de ledande inom hållbara transporter. Hållbarhet kommer fortsatt att spela en stor roll i utformningen av våra logistiklösningar, inklusive alternativa bränslen och elektrifiering. Förmågan att snabbt reagera på den ständiga utveckling som sker ökar, vilket kräver ytterligare insyn och integration i vår leveranskedja. 

Från kundbehov till framgång

Scanias logistikverksamhet är dynamisk, hållbar och drivet genom samarbeten. Med produktionssystemet som en solid bas leder verksamheten Scanias globala logistikflöden från kundbehov till framgång. 

Produktion och logistik