Gjuteri och bearbetning

På Scanias gjuteri i Södertälje gjuts cylinderhuvuden för Scanias samtliga motortyper samt cylinderblock till Scanias 6-cylindriga motorer. Efter gjutning bearbetas motorkomponenterna för att sedan gå vidare till montormonteringen.

Redo för framtiden

För att öka kapaciteten i Scanias tidigare gjuteri blev lösningen att bygga ett nytt gjuteri i Södertälje. I och med den nya anläggningen är kapaciteten idag tre gånger större än tidigare och allt gods från det nya gjuteriet ska vara tillverkat med hjälp av 100 procent förnybar energi, med 50 procent mindre energi och med noll utsläpp av fossila växthusgaser.

 

Målet om bara att använda sig av förnybar energi nås bland annat genom att använda fossilfri el istället för gasol smältugnarna. Energibesparingarna nås även genom att det vatten som kyler ugnarna senare används till att värma andra delar av Scanias anläggning i Södertälje och i det lokala fjärrvärmenätet.  Den totala besparingspotentialen för hela gjuteriet uppskattas till 40 000 – 50 000 MWh per år.

 

I och med nya gjuteriets placering ligger det i närhet till bearbetningsverkstäderna och montagehallen. Därmed förbättras logistiken och detta bidrar både till produktkvaliteten och hållbarhetsmålen. Dessutom finns Scanias avdelning för forskning och utveckling i närheten.

Produktion och logistik