Chassimontering

Scanias produktionssystem

På Scanias chassimontering i Södertälje slutmonteras lastbilschassier, busschassier och påbyggnationer. Här görs även så kallade Knock Downs-satser, materialsatser för slutmontering på annan ort.

 

Chassimonteringen i Södertälje genomsyras av SPS, Scania Production System. Ledningssystemet tillämpas i alla delar av företaget och bygger på en uppmuntran till delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare för att bidra till att förbättra processer och att eliminera slöseri. Ledningssystemet är tätt kopplat till Scanias kärnvärden och stöttas av företagets huvudprinciper, i synnerhet ständiga förbättringar men också rätt från mig samt efterfrågestyrd tillverkning och ledarskap.

Chassi i siffror

Fabriken

Scanias chassifabrik i Södertälje öppnade 1968 och har en total yta om 48 000 m2.

Lastbilar

Våra lastbilschassier väger 7 500 kg och tar åtta timmar att tillverka.

Bussar

Våra busschassier väger 4 500 kg och tar åtta timmar att tillverka.

Medarbetare

På Chassimonteringen arbetar totalt 1200 personer fördelat på 50 nationaliteter.

stationer på monteringslinan

Monteringslinan på Chassi är uppdelad i flera olika stationer där chassierna stannar en takt på varje station. Takttiden beror på hur många chassier som ska levereras från line varje dag, något som i sin tur beror på hur stor kundefterfrågan är. Nedan beskrivs några av de olika stationerna som finns på chassimonteringen.

De första artiklarna som monteras samman på chassit är sidobalkarna och tvärbalkarna. Det är fordonets skelett. Båda artiklarna tillverkas av Scanias dotterbolag Ferruform i Luleå.

Efter montering av sido- och tvärbalkar är det dags för elkablaget och stora delar av luftrören att monteras. Via elnätet, som kan liknas vid fordonets nervsystem, skickas signaler till bland annat belysning, styrande axlar och ventiler i bromssystemet. Luftsystemet hjälper bland annat till med att bromsa, höja och sänka axlar och hytt samt att få en behaglig fjädring.

Vid axelmonteringen monteras först bakaxlar följt av framaxlar och till sist stödaxlar.

Nästa steg i flödet är motorsänkning och här monteras montorn och växellådan samman med chassiet. 

Hyttmonteringen på linan innebär både förmontering och slutmontering av hytterna. Hytterna tillverkas på Scanias fabrik i Oskarshamn.

När hjulen har monterats kan lastbilschassiet för första gången ställas ned och det är dags för uppstart. Lastbilen körs därefter till slutflödet där den genomgår tester samt programmering.

Produktion och logistik