STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

En viktig del av Scanias förändringsresa

Med en unik position inom branschen är Scania väl positionerat för att ta ledarskapet i omställningen till ett hållbart transportsystem. För att fortsatt ligga i framkant och driva utvecklingen är det dock avgörande att vi ständigt förbättrar vår kärnverksamhet samtidigt som vi vågar tänka annorlunda och utforska nya vägar. Scanias verksamhet inom Corporate Management and Venture Business har ett strategiskt och förbättringsorienterat fokus och spelar en viktig roll i Scanias fortsatta förändringsresa.

Förbättra vår kärnverksamhet

Flertalet delar inom verksamheten Corporate Management and Venture Business har i uppdrag att förbättra Scanias befintliga kärnverksamhet. Detta genom att bland annat hantera större tvärfunktionella och strategiska projekt och utveckla Scanias övergripande strategier.

 

Scanias projektkontor leder företagets tvärfunktionella utvecklingsprojekt, från koncept till industrialisering av färdiga lastbilar, bussar och motorer. Projektkontoret arbetar parallellt med projekt i alla mognadsstadier, med deltagare från samtliga delar av Scania samt berörda delar inom TRATON-koncernen. 

 

En stor del till Scanias framgång ligger i ett väldefinierat ledningssystem innehållande tydliga kärnvärden, ledarskapsprinciper och våra huvudprinciper. Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i en värld där säkra, hållbara och effektiva transportsystem är avgörande. Vi kallar det ”The Scania Way”. Scania Way Office övergripande ansvar är att beskriva och utveckla ”The Scania Way” samt säkerställa en företagsövergripande tillämpning. Ett annat tydligt uppdrag för Scania Way Office är att tillämpa flödeseffektivitet i arbetet med att förbättra och utveckla våra End to End processer.

 

Verksamheten inom strategi och affärsutveckling är en ledningsresurs inom Scania med uppdraget att stötta Scanias ledande befattningar inom strategiska områden. Verksamhetens övergripande ansvar innefattar att hantera tvärfunktionella och strategiska projekt, både på den kommersiella och den industriella sidan.

 

Nya affärsmöjligheter

Inom verksamheten Corporate Management and Venture Business utforskas nya idéer och affärsmöjligheter som på sikt kan växa in i Scanias kärnverksamhet. Med Scanias unika position på marknaden och med ett starkt engagemang för hållbara transporter är vi väl positionerade för att möta nya möjligheter i en föränderlig värld.

Scania Growth Capital

Scania Growth Capital är ett corporate venture capital-bolag

och drivs av ett externt investeringsteam som investerar i

företag som stödjer skiftet mot ett mer hållbart

transportsystem.

LOTS Group AB

LOTS står för Lean Optimised Transport Systems och är ett bolag inom Scaniakoncernen. Bolaget specialiserar sig på att utveckla och bedriva effektiva transportflöden inom områden som skog, jordbruk och gruvdrift.

City solutions

Scania Sustainable City Solutions planerar, utvecklar och implementerar morgondagens transportsystem för städer, lösningar som innefattar både människor och varor. Den framtida tekniska utvecklingen har en betydande roll när vi tar fram lösningar som baseras på lokalt producerade alternativa bränslen samt elektrifiering.

 

Fokusområden

  • Urban planering
  • Trafikplanering
  • Regional utveckling
  • Infrastruktur.

Investeringar för en hållbar framtid

I en föränderlig omvärld är partnerskap nödvändigt för att snabbare kunna utveckla framtidens lösningar. Idag ingår Scania i ett flertal partnerskap och samarbeten med såväl industri som akademi. Genom Scania Growth Capital investerar Scania i lovande och innovativa bolag som stödjer övergången till ett hållbart transportsystem.