Vår IT-verksamhet

En integrerad del av Scania

I takt med att Scanias produkter och erbjudanden utvecklas ställs nya krav på avancerad teknologi. IT är en integrerad del av hela Scanias verksamhet och sträcker sig från infrastruktur och utveckling till underhåll och support.

Scania IT

IT-lösningar är avgörande för att vår verksamhet ska fungera. Stora delar av vår produktion styrs av IT och på tjänstemannasidan är uppkoppling en viktig del av det dagliga arbetet. Genom att förlägga vår IT-verksamhet internt skapas en värdefull närhet till Scanias övriga verksamhetsområden och ligger till grund för ett proaktivt arbetssätt.

FORTSATT UTVECKLING INOM IT-OMRÅDET

Idag rullar över 200 000 uppkopplade Scania fordon ute på vägarna. Uppkopplade fordon kräver avancerade system, något som innebär en fortsatt utveckling inom IT-området. All data som våra uppkopplade fordon genererar öppnar upp nya möjligheter att skräddarsy produkter, tjänster och lösningar som förbättrar effektiviteten, bränsleekonomin och säkerheten.