Forskning och utveckling

FRAMTIDENS TRANSPORTLÖSNINGAR

Med syftet att ligga i teknikens framkant och driva utvecklingen inom branschen satsar Scania stora resurser på forskning och utveckling. Våra utvecklingsavdelningar är koncentrerade till Scania Tekniskt Centrum i Södertälje, här arbetar cirka 3 500 ingenjörer tillsammans med leverantörer, universitet och forskningsinstitutioner på framtidens lastbilar, bussar, motorer och optimerade transportlösningar.

UNIK PLACERING

På Scania Tekniskt Centrum bedrivs arbete inom forskning och utveckling, design, prototypframställning samt tester och verifieringar. Med den unika närheten till Scanias produktion och andra enheter i Södertälje kan arbetet bedrivas tvärfunktionellt. Detta skapar ett värdefullt helhetsperspektiv och medför kortare tid från idé- och utvecklingsfas till färdig produkt på marknaden.

TESTER OCH UTVÄRDERINGAR

Tester och utvärderingar är en avgörande del för att Scania ska kunna leverera produkter i absoluta världsklass.

DEN VIRTUELLA LASTBILEN

På Scania i Södertälje finns världens största integrationslaboratorium. Här testar vi allt genom att koppla ihop styrenheterna som finns i Scanias fordon till en virtuell lastbil som testas i simulerade miljöer.

VINDTUNNEL

Den första klimatvindtunneln i Europa som är anpassad för lastbilar och bussar finns på Scania i Södertälje. Genom att simulera olika typer av extrema väderförhållanden kan Scania designa fordon för olika typer av marknader.

PROVBANA

I Södertälje långdistansprovas Scanias lastbilar och bussar på en cirka 20 km lång provbana. Här utsätts fordonen för det mesta i fråga om vägbeläggning och terräng. Provbaneområdet utvecklas kontinuerligt för att möta nya utvärderingskrav.