Ekonomi och finans

Finansiella lösningar

Med kunden i fokus strävar vi efter att ständigt optimera Scanias erbjudande. Vår verksamhet inom ekonomi och finans innefattar ett brett uppdrag och sträcker sig från finansierings- och försäkringslösningar till löpande ekonomiarbete och efterlevnadskontroll.

Finansiella tjänster

När vi kan hjälpa våra kunder att öka lönsamheten kan vi också uppnå lönsam tillväxt på lång sikt. Detta innebär att vi måste förstå för våra kunder, deras behov och verksamhetsområden. Genom att erbjuda skräddarsydda finansierings- och försäkringslösningar för fordon under hela deras livslängd erbjuder vi våra kunder trygghet och förutsägbara kostnader.

business control

Vår finansorganisation är decentraliserad, vilket innebär att finansuppdraget finns representerat inom våra olika verksamhetsområden. Detta skapar en ökad förståelse för Scanias affär och ligger till grund för ett proaktivt arbetssätt. Vårt arbete grundar sig på begreppet ”Go green”. Detta innebär att vi blir involverade i projekt och uppdrag i ett tidigt skede och kan därmed bidra proaktivt.

compliance

Vår kontrollfunktion har i uppdrag att identifiera och värdera finansiella risker samt säkerställa att Scania följer de internationella lagar och regler som finns. En viktig del av uppdraget handlar om att förse Scanias styrelse och medarbetare med kunskap i syfte att reducera risker. Detta görs bland annat genom att tillhandahålla tydliga strukturer och processer.