Vår verksamhet

HELHETSPERSPEKTIV MED FOKUS PÅ STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Scanias framgångar bygger på ett attraktivt erbjudande där vi fortsätter att skräddarsy relevanta lösningar för våra kunder. Våra arbetsmetoder är implementerade i hela Scaniaorganisationen och bygger på våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar. I Södertälje bedrivs en stor del av Scanias verksamhetsområden, från forskning och utveckling till produktion. Denna unika närhet bidrar till ett värdefullt helhetsperspektiv och gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden.

Produktion och logistik

En stor del av Scanias produktion sker i Södertälje och i nära samarbete med Scanias fabriker i övriga Sverige och världen. Arbetet grundar sig i våra kärnvärden med ett starkt fokus på ständiga förbättringar, det gör att vi kan leverera hög kvalitet på alla områden. Inom produktion använder vi oss av arbetsmetoden Scania Production System (SPS) som i korthet går ut på att eliminera slöseri, förbättra resurseffektiviteten och optimera flödena inom produktion.