Jobba på Scania

Välkommen in i familjen

Scania erbjuder dig som vill ta ett nytt steg i din karriär en spännande framtid i ett av världens ledande företag inom vår bransch. Scanias organisation präglas av ett inkluderande klimat där varje medarbetare ges möjlighet att utveckla och förverkliga sin potential. Vi är övertygade om att delaktighet skapar motivation och engagemang och tillsammans lägger vi grunden för Scanias fortsatta framgång.

Jobba i Södertälje

Södertälje är en plats där idéer fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kulturer och traditioner. En stad med gågata, kanal och levande centrum. Tom Tits Experiment, idrott i världsklass, gästhamn mitt i centrum och ett spännande kulturutbud finns också. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet.