Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Služby integrácie výkonu (Power Integration Services)

Aby pohonné systémy fungovali čo najlepšie, musia ich parametre zohľadňovať plánované použitie a ich inštalácia a nastavenie sa musia vykonať optimálnym spôsobom. Služby integrácie výkonu spoločnosti Scania – pozostávajúce z podpory inštalácie a optimalizácie výkonu – slúžia presne na tento cieľ. S pomocou a podporou našich odborných technikov získajú výrobcovia aj používatelia istotu a ešte lepší produkt.

Podpora inštalácie

V rámci podpory inštalácie poskytujú technici spoločnosti Scania, podporu, dozor a praktickú pomoc v počiatočných fázach. To znamená, že pohonný systém bude správne špecifikovaný a inštalácia sa vykoná správne, vďaka čomu sa zaistí dokonalá integrácia rôznych softvérových a hardvérových komponentov. Zapojenie technikov do celej fázy návrhu a realizácie zaisťuje hladký priebeh priemyselného procesu, splnenie požiadaviek a čo najlepší možný produkt z hľadiska spoľahlivosti, účinnosti a zníženia emisií.

Optimalizácia výkonu

Okrem viditeľného vybavenia zohrávajú v súčasnosti nesmierne dôležitú úlohu z hľadiska fungovania pohonného systému aj softvér a kalibrácia. Pohonné systémy spoločnosti Scania sa navrhujú s dôrazom na vyváženie celého radu faktorov a poskytujú vhodný profil pre príslušný segment. Vďaka služby optimalizácie výkonu od spoločnosti Scania, ktorá zohľadňuje aj prispôsobenie rozhraní a nadväzujúcich komponentov, sa systém a poskytovaný výkon kalibrujú a plne prispôsobia konkrétnemu účelu, čo posúva výkonnosť na úplne novú úroveň.

Príklady optimalizácie výkonu

Pohonné systémy Scania sa štandardne navrhujú tak, aby sa zaistila rovnováha medzi rôznymi charakteristikami. Optimalizácia – úspory paliva, prechodovej odozvy, stability otáčok, menovitého výkonu a schopnosti naštartovania za studena – posúva výkonnosť na úplne novú úroveň, ktorá vychádza z prevádzkových potrieb.

Sklápacie nákladné vozidlo

Pri preprave ťažkého a potenciálne nezabezpečeného nákladu pri nie celkom ideálnych cestných podmienkach je rozhodujúci správny výkon zodpovedajúci momentálnym potrebám a stabilita otáčok. Minimalizovaná spotreba paliva a vynikajúca schopnosť naštartovania za studena navyše prispievajú k zvýšeniu úspornosti prevádzky a zaisteniu prevádzkyschopnosti.

Rýpadlo

Obsluha rýpadiel by mala mať možnosť spoľahnúť sa na adekvátnu odozvu výkonu aj na jemnú manipuláciu pákovým ovládačom. To možno zaistiť optimalizáciou pohonného systému tak, aby sa vyznačoval vynikajúcou prechodovou odozvou a stabilitou otáčok. Spoľahlivosť a efektívna prevádzka navyše vyžaduje dobrú schopnosť naštartovania za studena a úsporu paliva.

Elektrický generátor

V závislosti od oblasti použitia sa na elektrický generátor kladú rôzne nároky. Vo väčšine prípadov má na zvládanie skokového zaťaženia a požiadaviek siete, a tým aj na maximalizáciu spoľahlivosti napájania, zásadný vplyv stabilita otáčok a prechodová odozva. V prípade riešenia kladúceho dôraz na náklady a ochranu životného prostredia sa môže požadovať aj nízka spotreba paliva.

Hliadkový čln

Klzákové plavidlá vyžadujú efekt škrtiacej klapky na zaistenie rýchleho rozjazdu na plavebnú rýchlosť. To od pohonného systému vyžaduje vysokú úroveň prechodovej odozvy, príslušný výkon a dobrú stabilitu otáčok. Súčasne je potrebné ďalšie zníženie spotreby paliva s cieľom znížiť náklady a emisie.

Obráťte sa na svojho predajcu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov, služieb alebo iných aktivít v rámci organizácie Scania, kontaktujte nás.

Zavolajte nám
Pošlite nám e-mail
E-mail Servis
Pozrite si stránku dealerstva
PRACOVNÝ ČAS
AKCEPTUJEME PLATBU KREDITNOU KARTOU