Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Alternatívne palivá

Najlepšia možnosť

Kým nebudú iné riešenia ako napríklad elektrifikácia životaschopnejšie, sú biopalivá najlepšou a v niektorých prípadoch jedinou dostupnou možnosťou, ako v blízkej budúcnosti podstatne znížiť emisie uhlíka.

Scania vyvíja a poskytuje najväčšie portfólio motorov na trhu, ktoré môžu využívať alternatívy k fosílnym palivám, od nákladných automobilov a autobusov s pohonom na etanol po vozidlá využívajúce skvapalnený alebo stlačený bioplyn. Všetky naše motory Euro 5 a Euro 6 dokážu pracovať s pohonom na hydrogenovaný rastlinný olej (HVO) a takmer všetky naše vozidlá dokážu pracovať na bionaftu FAME. Toto portfólio sme vyvíjali viac ako 25 rokov, počnúc autobusmi na etanolový pohon v 90. rokoch.

 

V sektore dopravy môžu biopalivá takmer okamžite prispieť k dekarbonizácii. Podľa štúdie Pathways, rozšírenie používania týchto obnoviteľných palív je najrýchlejšou cestou na dosiahnutie najvyššieho zníženia emisií uhlíka v krátkodobom horizonte.

 

Obmedzená dodávka bioplynu zostáva pre odvetvie dopravy výzvou. Kým sa tento problém nevyrieši, zemný plyn bude aj naďalej hrať dôležitú rolu v systéme udržateľnej dopravy, pretože nám umožňuje zvýšiť objem trhu s plynovými vozidlami, a tým podporiť osvojenie plynových riešení. Medzitým pracujeme s partnermi na zlepšení dodávateľskej infraštruktúry pre bioplyn, aby sa mohol rýchlo rozšíriť.

HVO
 

Hydrogenovaný rastlinný olej – HVO – je výsledkom moderného spôsobu výroby vysokokvalitného biopaliva naftového typu, ktoré nevyžaduje kompromisy v logistike paliva, motoroch, systémoch následného čistenia výfukových plynov ani v oblasti emisií výfukových plynov.

Palivo HVO sa môže vyrábať z rôznych zdrojov – napríklad z odpadového, repkového alebo palmového oleja a zo živočíšneho tuku. Využitie týchto zdrojov energie má obrovský vplyv na celkovú úsporu skleníkových plynov. V porovnaní s bežnou naftou sa môže dosiahnuť optimálne zníženie emisií CO2 až o 90 %.

 

Bionafta
 

Bionafta, nazývaná aj FAME (fatty acid methyl ester – metylester mastných kyselín), sa môže vyrábať z viacerých zdrojov, napríklad z repky olejnej, rastlín a odpadového kuchynského oleja. Výhodou bionafty je aj to, že je tekutá a dostupná vo veľkom množstve.

Udržateľná bionafta sa v prvom rade využíva na primiešavanie do nafty alebo v čistej 100-percentnej forme. Odhaduje sa, že v porovnaní s bežnou naftou sa môže dosiahnuť optimálne zníženie emisií CO2 až o 85 %.

 

Bioplyn
 

Bioplyn je možné vyrobiť z viacerých zdrojov. Nákladovo najefektívnejšia a z hľadiska udržateľnosti najvýhodnejšia metóda je využívanie miestnych splaškov alebo odpadov. Molekuly bioplynu a zemného plynu sú rovnaké, ale bioplyn je obnoviteľný a zemný plyn je fosílneho pôvodu. Bioplyn a zemný plyn sa môžu používať súčasne.

 

Zemný plyn
 

Zemný plyn je metánový plyn, ktorý sa nachádza v zemskej kôre. Získava sa zo samostatných ložísk zemného plynu alebo v súvislosti s ťažbou ropy. Zemný plyn je fosílne palivo, ale keďže molekula metánu obsahuje iba jeden atóm uhlíka, množstvo CO2, ktoré sa uvoľňuje počas jeho spaľovania je v porovnaní s obyčajným naftovým motorom nižšie.

 

Bioetanol
 

Bioetanol je biopalivo, ktorého používanie je dnes v preprave najrozšírenejšie. Zároveň je to palivo, u ktorého je najpravdepodobnejšie že ho v budúcnosti bude možné dodávať vo veľkých a zároveň udržateľných objemoch. Hlavnou výhodou je, že je to kvapalina a je dostupný vo veľkých objemoch na celom svete.

Môže sa vyrábať z rôznych surovín, napríklad z cukrovej trstiny, pšenice či kukurice. Môže sa použiť aj škrob alebo odpad bohatý na cukry, ako je celulóza alebo chlieb. Bioetanol je okrem toho pomerne jednoduché vyrobiť, a to aj v malom meradle. Odhaduje sa, že v porovnaní s bežnou naftou môže optimálne zníženie emisií CO2 dosiahnuť až 90 %.

 

Hybridná technológia
 

Hybridná technológia využíva elektrickú energiu v kombinácii s biopalivom. Vďaka tomu sa výrazne znižuje spotreba paliva, čo následne vedie k zníženiu emisií. Okrem toho sa znižuje hlučnosť, čo dáva hybridnému vozidlu osobitné výhody, ako je napríklad rozvoz v mestách skoro ráno, neskoro večer alebo v noci.

Rozvoz mimo dopravnej špičky ponúka viaceré výhody, ako napríklad skrátenie jazdného času, zníženie spotreby paliva či emisií CO2. Zároveň sa zvyšuje využitie vozidla. V porovnaní s bežnou naftou sa môže dosiahnuť optimálne zníženie emisií CO2 až o 90 %.

 

Vozidlá typu plug-in hybrid
 

Verzia plug-in znamená, že nákladné vozidlo môže vždy začať svoju prácu plne nabité. Následne možno počas zmeny vodiča vykonávať aj doplnkové nabíjanie, keď nákladné vozidlo stojí na účely nakládky alebo vykládky alebo pri odpočinku vodiča.

Táto kombinácia elektrického pohonu a tradičného motora znižuje spotrebu paliva a následne aj hladiny emisií a hluku. Hybridné variant znamená až 90 % zníženie emisií CO2 v porovnaní s bežným dieselovým motorom (s kombináciou hybridného pohonu a pohonu HVO).