Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Financovanie a poistenie

FINANCIE

FLEXIBILNÉ RIEŠENIA, VYŠŠÍ ZISK

Naši odborníci rozumejú rizikám a zvyškovým hodnotám v odvetví prepravy, vďaka čomu vieme ako čísla ovplyvňujú vaše podnikanie. Preto vám dokážeme ponúknuť ten správny finančný produkt – optimalizovaný pre daňové a legislatívne prostredie vašej krajiny.

POMÔŽTE MI VYBRAŤ

FINANČNÁ MOŽNOSŤ NA ZVÁŽENIE

* Skôr než sa rozhodnete, odporúčame vám prediskutovať a posúdiť vaše možnosti s naším účtovníkom

ÁNO NIE ZAČAŤ ZNOVU ĎALŠIE INFORMÁCIE

POSUŇTE SVOJE PODNIKANIE

Scania vám ponúka flexibilné financovanie, ktoré vyhovuje plánom a rozpočtu vášho podnikania – či si kupujete jedno vozidlo, alebo rozširujete celý vozidlový park.

FINANČNÝ LÍZING OD SPOLOČNOSTI SCANIA
PREVÁDZKOVÝ LÍZING OD SPOLOČNOSTI SCANIA
ZMLUVA O PÔŽIČKE SO SPOLOČNOSŤOU SCANIA
Fakty
Výhody

Scania Finance je vlastníkom vozidla. Počas trvania plánu platíte lízingové splátky, na konci lízingového obdobia máte možnosť odkúpiť vozidlo za často veľmi výhodnú zostatkovú hodnotu. Počas lízingového obdobia preberáte zodpovednosť za údržbu, dane a poistenie. 

• platíte úroky len zo zostávajúcej sumy,

• potenciálne zvýhodnenie pri daniach a DPH,

• kúpa na protiúčet – starostlivá údržba a používanie vám môžu priniesť zvýhodnenie,

• vozidlo sa zobrazí ako majetok v účtovnej uzávierke, 

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

Fakty
Výhody

Vlastníkom vozidla je spoločnosť Scania Finance. Platíte fixnú mesačnú sumu za jeho používanie. Po vypršaní zmluvy vozidlo vrátite. Prevádzkový lízing je často spojený so servisnou zmluvou. Počas lízingového obdobia preberáte zodpovednosť za údržbu, dane a poistenie. 

• bez rizika zostatkovej hodnoty, 

• predvídateľný tok finančných prostriedkov a výhody vyplývajúce zo stálych mesačných nákladov,

• mesačné platby sa platia z prevádzkových príjmov a vyrovnaní vzhľadom na zdaniteľný zisk,

• mimobilančné úverovanie,

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

Fakty
Výhody

Ak uzatvoríte zmluvu o pôžičke so spoločnosťou Scania, vozidlo budete vlastniť od prvého dňa. Vozidlom sa zaručíte za pôžičku a platíte ju v splátkach. Pôžičku splácate po stanovenú dobu, podľa odsúhlaseného splátkového kalendára. Daňové odpisy vediete vo svojom účtovníctve a platíte úroky len zo zostávajúcej sumy.

• odpis daní v účtovnej evidencii zákazníka,

• kúpa na protiúčet – starostlivá údržba a používanie vám môžu priniesť výhodu,

• platíte úroky len zo zostávajúcej sumy,

• možnosť integrovať ďalšie služby spoločnosti Scania.

„Finančné služby spoločnosti Scania ponúkajú produkty prispôsobené vašim strategickým víziám.“

Jan Tromp

Vlastník spoločnosti Jan Tromp Transport