Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Optimalizácia miesta

Prispôsobené vášmu prostrediu

Zlikvidujte odpad

Podstatou služby Optimalizácia miesta Scania je zaviesť nástroje a metódy na zvýšenie efektívnosti v skutočnej prevádzke bane na základe zásad zjednodušovania. Budeme spoločne pracovať na nepretržitom zlepšovaní a implementácii s cieľom zabezpečiť optimálnu produktivitu a prevádzkové náklady.

Čas

Prostredníctvom merania času cyklu (zoradenie, čakanie, čas strávený v dielni atď.) sme identifikovali prekážky a opatrenia potrebné na zlepšenie času.

Nakladanie

Preťažením sa zvyšuje riziko, čas cyklu a náklady na opravy a údržbu. Prostredníctvom optimalizácie užitočného zaťaženia a priestoru pre náklad zvýšite produktivitu.

Vozovka

Nekvalitné vozovky majú nepriaznivý vplyv na výbavu, produktivitu a pohodlie vodiča. Navyše zvyšujú bezpečnostné riziká a vedú k vyššej spotrebe paliva.

Bezpečnosť

Nesprávna výbava, únik tekutiny, zlý stav vozoviek a mnoho iných faktorov môžu ohroziť bezpečnosť a narušiť vašu výrobu.

Udržateľnosť

Menší pomer hmotnosti a užitočného zaťaženia, odstránenie radenia a preťaženia – to všetko vedie k nižšej spotrebe paliva a nižším emisiám CO2. Efektívnosťou procesu sa zabezpečuje menej odpadu a nižšia potreba zdrojov na dosiahnutie produktivity.

Náš prístup

Súčasná situácia

Na pochopenie procesu musíme vytvoriť kópiu prevádzky a základné podmienky bežnej situácie na meranie našich zlepšení. Toto možno dosiahnuť prostredníctvom mapovania hodnotového toku, rozhovorov s rôznymi zainteresovanými stranami, telematickej funkcie vozidiel, procesu dielne a vizualizácie kľúčových oblastí.

Potenciál zlepšenia

Stanovením súčasnej „bežnej situácie” vytvoríme priestor na zlepšenia. Spoločne budeme rozvíjať kľúčové oblasti zlepšení, ktorí ovplyvnia celú prevádzku, a tým zabránime nedostatočnej optimalizácii.

Implementácia

Najväčšou výzvou akéhokoľvek projektu je zabezpečenie funkčnej implementácie a ustálenie nového zmýšľania. V tomto smere sme využili potenciál a dosiahli pokroky. Budeme spolu stanovovať priority a plánovať, stanovíme časový rozvrh a akčné body, vytvoríme spôsoby na meranie príslušného času, zaťaženia, vozovky, bezpečnosti, udržateľnosti, kapitálových a prevádzkových výdavkov, a ďalších faktorov.

Máte záujem o službu Optimalizáciu miesta Scania?

Ďalšie informácie získate na adrese mining@scania.com.

Kontaktujte službu Ťažobná prevádzka Scania
Map

Myslíme na Vaše podnikanie. Kontaktujte nás.

Vyhľadať najbližší Scania servis

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližší Scania servis