Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Autobusy pre inteligentnejšie mestá

Riešenia pre mestskú mobilitu

Získajte čas na vašu stranu

Neuspokojivé dopravné systémy vedú v mestských oblastiach na celom svete k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym problémom. Autobusové systémy Scania ponúkajú racionálne, nákladovo efektívne a udržateľné riešenia problémov spojených s mobilitou. Okrem toho sú skonštruované s ohľadom na flexibilitu a rozšíriteľnosť.

Intenzívna urbanizácia

V roku 2030 bude viac ako 60 % z nás žiť v mestách.

Obnovte život vo vašom meste

Autobusový systém možno zaviesť postupne a s minimálnym narušením premávky. Návratnosť investícií je navyše oveľa rýchlejšia než pri akomkoľvek inom dopravnom systéme.

Vysoká kapacita

Rýchla autobusová doprava môže zabezpečiť prepravu 50 000 pasažierov za hodinu.

Lepšia kvalita života

Racionálny a nákladovo efektívny autobusový systém prináša merateľné výhody v oblasti mobility a životného prostredia. Tie zas prilákajú obyvateľov a podniky, čo má za následok zlepšenie hospodárstva a v konečnom dôsledku aj lepšiu kvalitu života.

Čas uvedenia na trh

Autobusový systém možno zaviesť postupne a s minimálnym vplyvom na chod vášho mesta. Návratnosť investícií môže byť navyše oveľa rýchlejšia než pri akomkoľvek inom dopravnom systéme. Spološnosť Scania zabezpečuje potrebnú spôsobilosť na rýchlu realizáciu vašej vízie lepšieho dochádzania.

Výnosné riešenie

Autobusový systém ponúka nákladovo efektívnu mobilitu pomocou efektívneho využívania priestoru na cestách. Na rozdiel od železničnej dopravy sa môže vytvoriť aj v existujúcej cestnej infraštruktúre. Autobusové systémy si udržiavajú vyššiu priemernú rýchlosť aj kapacitu cestujúcich v porovnaní s tradičnou autobusovou prevádzkou.

Je načase zlepšiť kvalitu ovzdušia

Každá cesta je odlišná, ale cieľ zostáva rovnaký – nájsť najlepší spôsob prechodu na udržateľné cestovanie. Sektor dopravy je v súčasnosti hlavným zdrojom celosvetových emisií CO2, ako aj miestnych emisií častíc a NOx. To znamená, že už dnes môžeme spoločne pracovať na znížení týchto emisií a zlepšení kvality ovzdušia.

Pôsobivý výkon aj bez nafty

Palivá z obnoviteľných zdrojov v súčasnosti zaisťujú nákladovo efektívny výkon hnacej sústavy a spoľahlivosť, ktorú nároční zákazníci vyžadujú, a zároveň výrazne znižujú emisie CO2. Naše robustné hnacie sústavy a technológie modulovej konštrukcie poskytujú zákazníkom spoľahlivé a komerčne dostupné možnosti so šiestimi alternatívnymi palivami – niektoré sú dostupné v kombinácii s inovatívnymi hybridnými technológiami.

Samostatná preprava

Spoločnosť Scania je na čele v oblasti inovatívnych riešení a samoriadiace vozidlá sú jedným z mnohých kúskov skladačky, ktoré vyvíja na cestách v rámci rozvoja bezpečných, udržateľných prepravných riešení bez použitia fosílnych palív. Od zastavenia automobilov na nástupištiach až po samoriadiace autobusy v pruhoch BRT a na verejných cestných komunikáciách.

Flexibilita konvojov

Vďaka komunikácii medzi vozidlami môžu ťažké vozidlá jazdiť v úsporných a aerodynamických formáciách za pilotným vodičom. Konvoje umožňujú zavedenie kratších, pripojiteľných autobusových jednotiek s vyššou flexibilitou na úpravu kapacity v systéme BRT aj mimo neho počas špičky i mimo nej.

Udržateľnosť na celom svete

Získajte viac informácií o súčasnom fungovaní prepravných riešení Scania v spojení s týmito progresívnymi partnerstvami z celého sveta.

5 vecí, ktoré sme sa dozvedeli na 5 kontinentoch

Prevádzkyschopnosť je jediná schopnosť, na ktorej záleží. Konkurencieschopná prevádzková hospodárnosť ako celok vyžaduje mimoriadne vysokú prevádzkyschopnosť. Keď sme v roku 2004 otvorili našu centrálu v Juhovýchodnej Ázii, vytvorili sme miestnu a regionálnu podpornú organizáciu. Prostredníctvom našej globálnej siete vieme zabezpečiť zásobovací reťazec s náhradnými dielcami – to znamená, že už nebudete musieť čakať.

Zapojte všetkých. Zavedenie systému BRT v Johannesburgu by vyriešilo problémy s preťažením spôsobené taxíkmi v podobe mikrobusov, ale ich prevádzkovatelia by tak prišli o živobytie. Z tohto dôvodu boli zapojení od počiatočných fáz plánovania. Ponúkli im nové pracovné miesta a príležitosti v rámci systému.

Cestovanie vo veľkom štýle. V mnohých starých európskych mestách je estetika rovnako dôležitá ako hospodárnosť. V spolupráci so spoločnosťou Van Hool sme vyvinuli model Scania Van Hool Exqui.city. Je to vysokokapacitný kĺbový autobus, ktorý vyzerá ako električka. Pohybuje sa na bežných cestách, ale má výrazný vzhľad, ktorý predstavuje spojenie nového a starého.

Zastávka nemusí byť dôvod na spomalenie. Cuautitlán Izcalli v Mexiku je jednou z najhustejšie osídlených oblastí jedného z najväčších miest na svete. Kĺbové autobusy Scania jazdia po 21-kilometrovej trase so 42 zastávkami – počas špičky v minútových intervaloch. Udržanie tohto tempa nie je zlučiteľné so systémom lístkov. Všetky platby sa uskutočňujú pred nastúpením, takže každá zastávka trvá len toľko času, koľko potrebujú pasažieri na nástup a výstup.

Ďalšia zastávka. V Adelaide jazdia autobusy Scania na najrýchlejšej vyhradenej autobusovej trati rýchlosťou 100 km/h. Takáto rýchlosť je bezpečná, pretože autobusová trať je oslobodená od všetkých ostatných prvkov premávky. Čo keby mohli fungovať bez autobusovej trate? Oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti Scania navrhuje systémy optického navádzania, ktoré premenia bežné cesty na vyhradené autobusové trate.

Sortiment autobusov a autokarov Scania

Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu