Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Riešenia v oblasti partnerstva

Pre udržateľnejšiu budúcnosť

Riešime globálne výzvy

Zmena klímy, rast počtu obyvateľov a urbanizácia úzko súvisia s prepravou. Spoločnosť Scania však neodradia výzvy tohto druhu. Presadzujeme prechod na udržateľný prepravný systém s cieľom vytvoriť svet mobility, ktorý je vhodnejší pre podnikanie, spoločnosť a životné prostredie. Spoločne s vami vyvíjame riešenia pre budúcnosť.

Inteligentná a bezpečná preprava

Inteligentná preprava znamená uplatňovanie riadenia výrobného toku a inovatívnych technológií – ako napríklad pripojenie vozidla – na dosiahnutie čo najefektívnejších prepravných riešení pre mestá, odvetvia a logistiku.

Energetická efektívnosť

Spoločnosť Scania poskytuje energeticky efektívne produkty a riešenia prostredníctvom vysokého výkonu hnacej sústavy a optimalizácie vozidla – vrátane prémiových služieb pre vodičov a konštrukčných riešení.

Alternatívne palivá a elektrifikácia

Spoločnosť Scania je už 30 rokov priekopníkom v oblasti využívania alternatívnych palív, a preto má v súčasnosti najväčšiu ponuku vozidiel na alternatívne palivá. Momentálne sa zaoberáme elektrifikáciou vozoviek, nákladných vozidiel a autobusov.

Riešenia pre vaše odvetvie

Spoločnosť Scania udržiava strategické partnerstvá, pretože mnohé problémy, ktoré riešime, si v záujme holistického riešenia vyžadujú rozsiahlu spoluprácu. S našou víziou a spôsobilosťami sa delíme s vládami, univerzitami a inými zainteresovanými stranami v oblasti obchodu a dopravnej infraštruktúry. Zohľadňujeme špecifickú prepravnú úlohu, tok tovaru a ľudí, potreby zákazníkov a miestnu infraštruktúru.

Prepojená budúcnosť

Pripojenie, elektrifikácia a samostatné dopravné technológie narúšajú tradičné prepravné odvetvie. Spoločnosť Scania je však dobre pripravená na tento prechod.

Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu