Slovensko

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

SPOLOČNOSŤ SCANIA REŠPEKTUJE SÚKROMIE JEDNOTLIVCOV A POKIAĽ TAK NEROBÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA, NESPRACOVÁVA ŽIADNE ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE, ALEBO ÚDAJE PRE ĎALŠIE ÚČELY, KTORÉ NEBOLI DOBROVOĽNE POSKYTNUTÉ OSOBAMI, RESP. NEBOL JEJ POSKYTNUTÉ NA ZÁKLADE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. AK SI NEŽELÁTE, ABY SME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU BOLI ĎALEJ SPRACOVÁVANÉ, INFORMUJTE NÁS O TOM.

Spoločnosť Scania dodržiava všetky právne predpisy, ktoré upravujú spracovanie osobných údajov na Slovensku. Vaše meno, e-mailová a poštová adresa, telefónne číslo a záznam hovoru môže naša spoločnosť zaznamenávať a poskytnúť našim poskytovateľom služieb, ktorý pre nás spracovávajú vaše objednávky a vybavia vaše požiadavky. V ostatných prípadoch sa údaje spracovávajú len našou spoločnosťou na podporu predaja a vývoja výrobkov. 
Telefónne hovory urobené so zamestnancami spoločnosti Scania sú nahrávané pre účely uzatvorenia/plnenia/zmeny zmluvy a/alebo pre účely zlepšovania kvality služieb. Na začiatku hovoru budete o nahrávaní a jeho účele informovaní; nahrávanie pre účely zlepšovania kvality služieb môžete odmietnuť. Záznamy sú uchovávané po dobu jedného mesiaca u účelu zlepšovania kvality služieb a po primeranú dobu po skončení zmluvného vzťahu, ktorého sa hovor týkal, v prípade účelu uzatvorenia/plnenia/zmeny zmluvy. 
Jediné údaje, ktoré spracovávame automaticky pri normálnom používaní webových stránok, sú typické údaje prihlásenia na webový server. Na základe týchto údajov nemôžeme zistiť vašu totožnosť, a teda nejedná sa o osobné údaje. Prihlasovacie údaje webového servera používame na prípravu štatistických údajov a hodnotenie aktivity stránok, ktoré sú užitočné pre používateľov stránok Scania.com. Tieto údaje môžeme zdieľať s tretími stranami na analýzu alebo aby sme mohli tieto stránky poskytovať a zlepšovať služby, ktoré sa na nich nachádzajú. 
S výnimkou vyššie uvedeného sa žiadne osobné údaje nebudú predávať ani zdieľať s tretími stranami. 
Spoločnosť Scania môže kedykoľvek zmeniť podmienky a aktualizovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Preto vás vyzývame, aby ste si z času na čas prečítali toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. 
V súvislosti s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov našou spoločnosťou máte kedykoľvek na základe písomnej žiadosti právo od nás vyžadovať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracovávané, (ii) informáciu o spracovávaní vašich osobných údajov (iii) informácie o zdroji, z ktorého naša spoločnosť získala vaše osobné údaje na spracovávanie, (iv) zoznam vašich spracovávaných osobných údajov, (v) opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (vi) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (vii) likvidáciu vašich osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu, ak naša spoločnosť spracúvala vaše osobné údaje na základe súhlasu.