Slovensko

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti Scania

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti Scania

Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35 826 649, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 25566/B („spoločnosť Scania“), týmto poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

Základnou hodnotou, ktorú v spoločnosti Scania vyznávame, je rešpektovanie práv jednotlivca. Z tejto hodnoty vychádzame aj pri styku s vami bez ohľadu na to, či ste naším váženým zákazníkom, vodičom našich vozidiel, spolupracovníkom našej celosvetovej organizácie alebo spoľahlivým obchodným partnerom/dodávateľom služieb, vďaka ktorým môžeme ponúkať udržateľné riešenia v oblasti dopravy.

Vaše osobné údaje získavame pri:

  • Poskytovaní našich produktov alebo služieb
  • Poskytovaní podpory a pomoci na vašu žiadosť
  • Plnení zmluvných povinností
  • Plnení právnych povinností
  • Poskytovaní informácií o našich produktoch a chystaných akciách
  • Zvyšovaní kvality a ďalšom rozvoji našich produktov, služieb a organizácie.

S Vašimi osobnými údajmi sa snažíme nakladať a zabezpečiť ich ochranu s rovnakou pozornosťou a pri zachovávaní rovnakých zásad, aké by sme uplatňovali sami. S Vašimi osobnými údajmi v žiadnom prípade neobchodujeme. V niektorých prípadoch, kedy pri dodávkach našich produktov a služieb využívame spoľahlivých obchodných partnerov, je potrebné, aby sme Vaše osobné údaje s týmito obchodnými partnermi zdieľali, pričom zabezpečíme, aby s nimi nakladali s rovnakou pozornosťou a pri zachovaní rovnakých zásad.

Prostredníctvom týchto podmienok spracúvania osobných údajov by sme Vás radi informovali o tom, aké osobné údaje môžeme spracúvať, čo nás k tomu vedie a ako zabezpečujeme rešpektovanie vašich práv a ochranu súkromia. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na adrese na dpo(zavinac)scania(bodka)sk.

Kompletný prehľad informácií o spracovaní osobných údajov