Vezmite ma na Scania Slovensko .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti Scania

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti Scania

Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35 826 649, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 25566/B („spoločnosť Scania“), týmto poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

Základnou hodnotou, ktorú v spoločnosti Scania vyznávame, je rešpektovanie práv jednotlivca. Z tejto hodnoty vychádzame aj pri styku s vami bez ohľadu na to, či ste naším váženým zákazníkom, vodičom našich vozidiel, spolupracovníkom našej celosvetovej organizácie alebo spoľahlivým obchodným partnerom/dodávateľom služieb, vďaka ktorým môžeme ponúkať udržateľné riešenia v oblasti dopravy.

Vaše osobné údaje získavame pri:

  • Poskytovaní našich produktov alebo služieb
  • Poskytovaní podpory a pomoci na vašu žiadosť
  • Plnení zmluvných povinností
  • Plnení právnych povinností
  • Poskytovaní informácií o našich produktoch a chystaných akciách
  • Zvyšovaní kvality a ďalšom rozvoji našich produktov, služieb a organizácie.

S Vašimi osobnými údajmi sa snažíme nakladať a zabezpečiť ich ochranu s rovnakou pozornosťou a pri zachovávaní rovnakých zásad, aké by sme uplatňovali sami. S Vašimi osobnými údajmi v žiadnom prípade neobchodujeme. V niektorých prípadoch, kedy pri dodávkach našich produktov a služieb využívame spoľahlivých obchodných partnerov, je potrebné, aby sme Vaše osobné údaje s týmito obchodnými partnermi zdieľali, pričom zabezpečíme, aby s nimi nakladali s rovnakou pozornosťou a pri zachovaní rovnakých zásad.

Prostredníctvom týchto podmienok spracúvania osobných údajov by sme Vás radi informovali o tom, aké osobné údaje môžeme spracúvať, čo nás k tomu vedie a ako zabezpečujeme rešpektovanie vašich práv a ochranu súkromia. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať na adrese na dpo(zavinac)scania(bodka)sk.

Kompletný prehľad informácií o spracovaní osobných údajov