Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES NA STRÁNkaCH

Scania Slovakia s.r.o.

s sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 90301 Senec

IČO: 35826649

Zapísaná v obchodnom registre OR OS Bratislava I.Oddiel Sro. Vložka č. 25566/B
(„Scania“)

 

 

1.       Úvod

 

1.1     Tieto Zásady sa vzťahujú na užívateľov – fyzické osoby, ktorí prechádzajú, čítajú či zapisujú svoje údaje na internetovej stránke www.scania.sk („Internetová stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích strán poskytujú svoje údaje spoločnosti Scania Slovakia s.r.o.. Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu užívateľov Internetových stránok náležite informovať o používaní cookies a o možnosti používania cookies zakázať.

1.2     Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované, spracovávané a používané údaje užívateľov Internetových stránok spoločnosti Scania Slovakia s.r.o. a ako pomocou súborov cookies spoločnosť Scania Slovakia s.r.o. získava a spracováva informácie o užívateľoch Internetových stránok.

1.3     Pre účely týchto Zásad sa pod pojmem cookies myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Internetových stránok automaticky zhromažďovať údaje. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL, informácie o aktivitách na webových stránkach, dáta a časy návštev webových stránok.

 

2.       Čo sú cookies

2.1     Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše Internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

2.2     Súbory cookies najmä:

  • slúžia k efektívnej navigácii na Internetovej stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a obecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Internetovej stránky;
  • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Internetových stránok;
  • napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa;
  • umožňujú voľbu jazyka pri vyhľadávaní jazdených vozidiel na našich Internetových stránkach.

2.3     Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o. cookies používa v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie k prispôsobenému obsahu, anonymným štatistikám ohľadne návštevnosti, k výberu relevantných reklám ak uľahčeniu bezpečnejšieho prihlásenia.3.       Typy cookies používané na Internetových stránkach

3.1     Na našich Internetových stránkach používame dva druhy cookies:

·         Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača len do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom, a sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.

·         Permanentné cookies (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači i po jeho ukončení až do stanoveného termínu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

3.2     Súbory cookies môžete v nastavení internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť užívanie len niektorých. Pokiaľ ale spoločnosti Scania Slovakia s.r.o. nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

 

4.       Cookies tretích strán

4.1     Internetové stránky môžu obsahovať tiež cookies tretích strán, ktoré spoločnosti Scania Slovakia s.r.o. slúžia k získavaniu anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní sa užívateľov na Internetových stránkach.

4.2     Internetové stránky využívajú nasledujúce cookies tretích strán:

·         Google DoubleClick: Súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako návštevník používa naše stránky. Tieto informácie slúžia k zobrazeniu najrelevantnejších reklám konkrétnemu užívateľovi webov tretích strán. DoubleClick používa anonymné súbory cookie. Tie zhromažďujú informácie v súvislosti s vašou aktivitou na našom webe a ukladajú ich pod anonymným identifikačným číslom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje, ako je vaše IP adresa, meno a iné informácie. Informácie z tohoto súboru cookie je možné následne použiť k zobrazeniu reklám a výrobkov a iného obsahu zo stránok spoločnosti Scania Slovakia s.r.o.. Na iných weboch, ktoré obsahujú prehliadané informácie.

·         Google AdWords: Súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako návštevník používa naše stránky. Tieto informácie slúžia k zobrazeniu reklám na weboch tretích strán (Google), ktoré sú najrelevantnejšie pre konkrétneho užívateľa na základe jeho posledného vyhľadávania. Google AdWords používa súbory cookie relácií a trvalé súbory cookie pre svoje reklamné výrobky.

·         Facebookový pixel: Súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako návštevník používa naše stránky. Tieto informácie slúžia k zobrazeniu reklám na weboch tretích strán (Facebook), ktoré sú najrelevantnejšie pre konkrétneho užívateľa na základe jeho aktivity na týchto stránkach.

·         Facebook: Umožňuje zdieľanie obsahu a jeho označovanie na Facebooku ako To sa mi páči.

·         Twitter: Umožňuje zdieľanie obsahu cez Twitter.

·         LinkedIn: Umožňuje zdieľanie obsahu cez LinkedIn.

·         YouTube: Umožňuje zdieľanie obsahu cez YouTube

 

5.       Nastavení prehliadača

5.1     Väčšina webových prehliadačov v prvotnom nastavení súbory cookies prijíma. Užívateľ však môže nastavenie svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odobrať. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch odlišuje, ďalšie informácie tak nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

5.2     Odmietnutie alebo odobranie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Internetových stránok alebo niektorých ich služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš užívateľský dojem. Oblasti Internetových stránok, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

 

6.       Zdieľanie informácii

6.1     Spoločnosť Scania môže zdieľať informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Internetových stránkach tretím osobám, a to za účelom spravovania Internetových stránok či vykonávania marketingových aktivít v mene spoločnosti Scania.

7.       Záverečné ustanovenie

 

7.1     Spoločnosť Scania Slovakia s.r.o. je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplňovať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi spoločnosť Scania Slovakia s.r.o. užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali užívatelia objektívnu možnosť sa s nimi zoznámiť.

7.2     Zásady v tomto znení sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať adrese: dpo@scania.sk