Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

PREHĽAD HOS­PO­DÁ­RE­NIA SPO­LOČ­NOS­TI SCANIA ZA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2017

Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na rekordných 119,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dodávky nákladných vozidiel Scania dosiahli najvyššiu úroveň v histórii firmy a dopyt po nich bol veľmi dobrý. Vyšší objem vozidiel a služieb pozitívne ovplyvnil príjmy, vďaka čomu sa vyrovnali vyššie náklady na súbežnú výrobu niekoľkých produktových radov, obmedzenie v dodávateľskom reťazci a nepriaznivý trhový mix.

• Prevádzková výnosy, okrem položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť, tvorilo 12 434 mil. SEK (10 124 mil. EUR)
• Prevádzkový výnos dosiahol výšku 12 434 mil. SEK (6 324 mil. EUR)
• Čisté tržby sa zvýšili o 15 percent na 119 713 mil. SEK (103 927 mil. EUR)
• Peňažný tok tvoril 5 701 mil. SEK (3 427 mil. EUR) vo vozidlách a službách

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

"Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na rekordných 119,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dodávky nákladných vozidiel Scania dosiahli najvyššiu úroveň v histórii firmy a dopyt po nich bol dobrý. Vyšší objem vozidiel a služieb pozitívne ovplyvnil príjmy, vďaka čomu sa vyrovnali vyššie náklady na súbežnú výrobu niekoľkých produktových radov, obmedzenie v dodávateľskom reťazci a nepriaznivý trhový mix. Prevádzkový výnos v roku 2017 tvoril 12,4 miliardy SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu 10,4%.
V roku 2017 objednávky vozidiel prvýkrát prekročili hranicu 100 000, najmä vďaka novej generácii nákladných vozidiel a nášmu celosvetovému dosahu. Objednávky nákladných vozidiel sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 30 percent. Silný dopyt po nákladných vozidlách pokračoval na väčšine európskych trhoch. V Eurázii pokračuje silné oživenie na Ruskom trhu. Trend v Latinskej Amerike je pozitívny, stále panuje dobrý dopyt na trhu v Argentíne a mierne zlepšenie nastalo v Brazílii. V Ázii dopyt vzrástol predovšetkým v Iráne a v Číne. Objednávky autobusov a autokarov sa zvýšili o 11 percent, najmä vďaka Rusku a Iránu. V oblasti motorov boli objednávky silné vo všetkých segmentoch. Rast objemov služieb pokračoval a výnosy z nich dosiahli rekordnú výšku 23,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 10% (8% v miestnych menách). S viac ako 300 000 prepojenými vozidlami je spoločnosť Scania schopná neustále zlepšovať služby, čo zákazníkom zvyšuje ich ziskovosť. Finančné služby vykazovali najvyšší prevádzkový výnos vo výške 1,3 miliardy SEK a úverové straty zostali na nízkej úrovni.

Uvedenie novej generácie nákladných vozidiel pokračuje. Vďaka predstaveniu nákladných vozidiel pre diaľkovú prepravu, stavebníctvo a najnovších riešení pre distribúciu tovaru, odvoz odpadu a záchranné zložky, uviedla Scania kompletný nový rad svojich vozidiel. Nové palivové úsporné vozidlá ponúkajú lepšiu ovládateľnosť, bezpečnosť, ergonómiu, pohodlie a ešte lepšiu celkovú hospodárnosť.
V roku 2017 bolo zákazníkom doručených viac ako 13 000 vozidiel Scania novej generácie. S priemerným znížením spotreby paliva o viac než päť percent na vozidlo sa tým celosvetovo dosiahnu odhadované úspory viac ako 30 000 ton emisií uhlíka. Počas posledného štvrťroku minulého roka spoločnosť Scania predstavila tiež 13-litrový šesťvalcový plynový motor, ktorý je špeciálne určený pre diaľkovú prepravu a tiež svoj nový autobus Scania Citywide Low Floor, ktorý je čisto elektrický."
 

 

 

Podrobnejšie informácie poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefón +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz