Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Predbežná správa spoločnosti Scania za obdobie január – september 2016

Súhrn prvých deviatich mesiacov roka 2016

  • Prevádzkový zisk predstavoval 3 733 mil. SEK (7 046 mil. SEK v roku 2015) a bol negatívne ovplyvnený rezervou 3,8 mld. SEK v súvislosti s vyšetrovaním hospodárskej súťaže Európskej komisie)
  • Prevádzkový zisk bez položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť vzrástol o sedem percent na 7 533 mil. SEK (7 046), čo prinieslo prevádzkovú maržu 10,0 (10,1) percenta
  • Tržby vzrástli o osem percent na 75 209 mil. SEK (69 686)
  • Peňažný tok v divízii Vozidlá a služby predstavoval -192 mil. SEK (1 220)

 

Komentár prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Henrika Henrikssona

„Tržby spoločnosti Scania v prvých deviatich mesiacoch roka 2016 dosiahli 75,2 mld. SEK a základná prevádzková výkonnosť spoločnosti bola silná. Vyšší objem vozidiel v Európe a vyššie tržby zo služieb boli čiastočne kompenzované negatívnym vplyvom výmenných kurzov v Latinskej Amerike. Zisk bol negatívne ovplyvnený vysokou mierou investícií v súvislosti s novou generáciou nákladných vozidiel značky Scania. Postavenie spoločnosti Scania na európskom trhu zostáva silné, s trhovým podielom približne 17 percent. Potreba výmeny a ekonomická situácia v Európe má aj naďalej pozitívny vplyv na dopyt po nákladných vozidlách. Rezervácie objednávok v Latinskej Amerike sú naďalej na nízkej úrovni a Brazília je stále neistá. Rezervácie objednávok v Eurázii mierne vzrástli a Rusko, zdá sa, dosiahlo svoju najnižšiu úroveň. Spoločnosť Scania zvýšila svoj trhový podiel v divízii Autobusov a autokarov v Európe na 7,6 percenta v porovnaní s 6,9 percentami v roku 2015. Dopyt po autobusoch a autokaroch je vysoký v Európe, Latinskej Amerike a Ázii. V divízii Motorov zostáva dopyt na relatívne nízkej úrovni.

Tržby zo služieb dosiahli v priebehu prvých deviatich mesiacov roka 2016 rekordných 15,8 mld. SEK, čo je nárast o tri percentá a o sedem percent v miestnej mene. Divízia Finančných služieb vykázala silnú výkonnosť a platobná schopnosť zákazníkov je dobrá. V priebehu tretieho štvrťroka 2016 uviedla spoločnosť Scania na trh novú generáciu nákladných vozidiel, ktorá bola mimoriadne pozitívne prijatá a séria S získala prestížny titul International Truck of the Year 2017. Porota ocenila predovšetkým pohodlie vodiča, bezpečnostné stránky a úsporu paliva pre dopravcov na úrovni piatich percent. Spoločne s nedávno uvedenou službou Scania Údržba s flexibilnými servisnými plánmi sa vďaka nepretržitému sledovaniu prevádzkových údajov pripojených vozidiel, dostane vozidlu presne taká údržba, akú potrebuje, aby mohlo tráviť viac času generovaním zisku a menej času v servise.“

Finančný prehľad
*Prevedené na eurá výlučne pre pohodlie čitateľa podľa výmenného kurzu v deň uzávierky 1,00 EUR = 9,632 SEK.

Ak nie je uvedené inak, všetky porovnania sa vzťahujú na príslušné obdobie predchádzajúceho roka.

Táto predbežná správa neprešla kontrolou audítorov spoločnosti. Táto správa je k dispozícii aj na webovej stránke www.scania.com/group/en/.