Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Často kladené otázky

Emobilita od spoločnosti Scania

Často kladené otázky o elektrifikácií

Vieme, že zvedavosť ohľadom elektrifikácie nákladnej cestnej dopravy je značná. Vybrali sme otázky, ktoré vás trápia najviac a naši odborníci na elektrické nákladné vozidlá BEV/HEV/PHEV na ne odpovedali.

Veríme, že do roku 2030 bude možné elektrifikovať veľkú časť dopravného systému. Nemáme stanovený žiadny termín pre postupné vyraďovanie spaľovacích motorov. Vidíme, že obnoviteľné palivá budú v budúcnosti dôležitou súčasťou skladačky. Do roku 2040 majú byť všetky vozidlá Scania poháňané obnoviteľnými palivami.

Životnosť batérie je sčasti daná množstvom energie, ktoré sa v batérii cyklicky mení, a sčasti prirodzeným starnutím v priebehu času. Vždy vykonávame prevádzkovú analýzu prevádzky zákazníka a podľa toho určujeme životnosť. Vzhľadom na to, že vozidlá s batériovým pohonom sa predávajú so zmluvou o servise a opravách, preberá spoločnosť Scania zodpovednosť za udržiavanie vozidla (a batérie) vo funkčnom a prevádzkyschopnom stave po celú dobu platnosti zmluvy.

Naším cieľom je do roku 2040 postupne prestať používať fosílne palivá. Nákladné vozidlá Scania potom budú poháňané elektrinou a obnoviteľnými palivami. Spaľovací motor bude hrať dôležitú úlohu - aj v dlhodobom horizonte - pri vytváraní udržateľného dopravného systému. Musíme pracovať na troch oblastiach súčasne - elektrifikácii, biopalivách a vyššej energetickej účinnosti. To si vyžaduje účinné spaľovacie motory s nižšou spotrebou paliva. Je to dobré ako pre vašu peňaženku, tak aj životné prostredie! V súčasnej dobe môžeme pre každú prepravu ponúknuť alternatívu bez fosílnych palív. Všetky spaľovacie motory Scania môžu byť poháňané obnoviteľným palivom.

Pri zvýšení cien elektriny bude prevádzka o niečo drahšia.  V budúcnosti však bude prevádzka na elektrinu vo väčšine aplikácií výhodná, a to aj napriek výkyvom v cene elektriny.

Naše batérie majú vlastný klimatizačný systém. Kým je nákladné vozidlo v prevádzke alebo sa alternatívne nabíja pri stĺpe, klimatizačný systém zaisťuje, aby si články batérie udržovali správnu prevádzkovú teplotu. To znamená, že aj keď je vonkajšia teplota - 10 stupňov, klimatizačný systém zaistí optimálnu teplotu batérií.

Predávame vozidlá poháňané batériami s našou zmluvou o servise a opravách, kde preberáme zodpovednosť za udržiavanie batérií v prevádzkyschopnom stave po dobu trvania zmluvy. „Záruka“ je preto zahrnutá v zmluve o servise a opravách počas trvania zmluvy.

V dlhodobom horizonte sa s rozširovaním siete nabíjacích staníc stanú BEV (batériové elektrické vozidlá) rentabilnými aj pre dlhšie prepravné cesty.

Zostatkovú hodnotu je dnes ťažké predpovedať, pretože ide o novú technológiu a zatiaľ neexistuje sekundárny trh. Túto situáciu sledujeme.

Áno, s rozvojom technológií sa sortiment rozširuje. Ťažšie a dlhšie transporty prídu za rok alebo dva.

Scania uzavrela partnerstvo so spoločnosťami Daimler a Volvo, v rámci ktorého spoločne budujeme infraštruktúru pre nabíjanie. Z dlhodobého hľadiska je na vytvorenie komplexnej siete na nabíjanie potrebná medzinárodná spolupráca.

Odvetvie elektromobilov nepredpokladá nedostatok nerastných surovín. Okrem toho sa bude rýchlo rozvíjať recyklácia batérií.

Konfigurácia pre ťažšie transporty budú k dispozícii okolo roku 2025.

Za niekoľko rokov budú ťažšie vozidlá schopné jazdiť 4,5 hodiny na diaľkových trasách. 

Áno, okolo roku 2025 by mala byť strata nosnosti minimálna.

Bezpečnosť je pre spoločnosť Scania najvyššou prioritou. Zaoberáme sa bezpečnosťou na mnohých úrovniach - od článku cez modul, balenie a BMS (battery management system) až po kompletné vozidlo, nabíjanie, ale aj dopravné nehody. Certifikovali sme batérie aj vozidlá podľa normy R100. Naše vlastné požiadavky sú v mnohých prípadoch ešte výrazne vyššie a aj tieto spĺňame. Pokiaľ ide o riziko požiaru, máme systém a puzdro, ktoré zabraňuje vzniku požiaru a chráni batérie. Vykonali sme aj skúšky, aby sme sa uistili, že sú riziká zvládnuteľné.

Vozidlo s batériovým pohonom vyžaduje pravidelné prehliadky a servis, rovnako ako vozidlo s naftovým motorom, ale s určitými rozdielmi. Napríklad vozidlá poháňané batériami vyžadujú rozsiahle kontroly, ktoré je potrebné vykonávať, rovnako ako pravidelné výmeny oleja, a to aj v elektrickom stroji. Spoločnosť Scania ponúka našu zmluvu o servise a opravách  s flexibilnou údržbou pre všetky elektrické vozidlá. V rámci flexibilného programu údržby bude vozidlo servisované a kontrolované na základe jeho skutočnej prevádzky a servisné intervaly sa budú podľa toho dynamicky aktualizovať.

Nabíjacia infraštruktúra bude pre urýchlenie prechodu na elektrifikáciu nesmierne dôležitá. Väčšinu dobíjania bude tvoriť nočné dobíjanie, ale čoskoro bude potrebné aj cieľové dobíjanie na termináloch/v skladoch atď. Pre elektrifikáciu na dlhšie vzdialenosti je nutné nabíjanie po jazde, mimo cesty. Tu sú dve možnosti. Sčasti stacionárne nabíjanie v rádoch megawattov a sčasti elektrifikované cesty. My ako Scania budeme schopní podporiť oboje. Výstavba elektrifikovaných ciest je efektívny spôsob, ako redukovať veľkú časť dlhšej a ťažšej dopravy. Aby k tomu mohlo dôjsť, je potrebné prijať rozhodnutie vo Švédsku, ale aj v ďalších krajinách, aby to bolo dostatočne rozsiahle riešenie. Vidíme tiež, že je potrebné začať zavádzanie verejného nabíjania a rýchlo podporiť zavádzanie vozidiel, ktoré môžu cestovať na dlhšie vzdialenosti medzi regiónmi ako elektrifikované vozidlá.

Ponuka elektrických nákladných vozidiel sa neustále rozširuje. V súčasnej dobe sú elektrické nákladné vozidlá vhodné najmä na mestskú a regionálnu prepravu. V blízkej dobe však budú k dispozícii riešenia pre ďalšie druhy prepravy, ktoré sú ťažšie a dlhšie.

Naše elektrické vozidlá sa môžu nabíjať výkonom 130 kW. Pokiaľ nabíjate prázdnu batériu na 80 %, trvá to približne 100 minút. Avšak málokedy prebieha nabíjanie úplne vybitej batérie. Obvykle je lepšie spočítať, ako dlho trvá nabíjanie na prejdenie určitej trasy. Povedzme, že chcete prejsť 100 km a vaše vozidlo má spotrebu 1 kWh/km. Potom bude nabíjanie trvať približne 45 minút..

Naše vozidlá sa nabíjajú jednosmerným prúdom. Na pomalé nabíjanie počas noci obvykle stačí 25 kW. Existuje mnoho rôznych modelov nabíjacích staníc a ich cena sa líši. 

Rozvoj verejnej nabíjacej infraštruktúry riadi niekoľko aktérov, napríklad energetické spoločnosti, regióny a palivové spoločnosti. Spoločnosti Scania (cez Traton), Volvo a Mercedes majú ambíciu zriadiť v Európe prostredníctvom spoločných podnikateľských aktivít 1700 verejných dobíjacích staníc. 

 

Bezpečnosť je pre spoločnosť Scania najvyššou prioritou. Zaoberáme sa bezpečnosťou na mnohých úrovniach - od článku cez modul, balenie a BMS (battery management system) až po kompletné vozidlo, nabíjanie, ale aj dopravné nehody. Certifikovali sme batérie aj vozidlá podľa normy R100. Naše vlastné požiadavky sú v mnohých prípadoch ešte výrazne vyššie a aj tieto spĺňame. Pokiaľ ide o riziko požiaru, máme systém a puzdro, ktoré zabraňuje vzniku požiaru a chráni batérie. Vykonali sme aj skúšky, aby sme sa uistili, že sú riziká zvládnuteľné.

Nákladné automobily pre ťažšiu prepravu prídu v priebehu niekoľkých rokov. Najmä pre vozidlá na ťažbu dreva sa vodík môže stať atraktívnou voľbou za predpokladu, že bude k dispozícii ekologický vodík za atraktívnu cenu.

Spolupracujeme s radom zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov, miest, vlastníkov sietí a energetických spoločností, na rôznych regionálnych projektoch, ktorých cieľom je urýchliť elektrifikáciu v mestách.

Veríme a dúfame, že do roku 2025 bude aspoň 50 % našich celkových predajov nákladných vozidiel tvorených udržateľnými alternatívami, ako sú elektrické nákladné vozidlá, nákladné vozidlá na plyn, bionaftu a etanol.

Väčšina elektrických nákladných vozidiel bude potrebovať nočnú nabíjačku doma na nočné nabíjanie. Pri náročnej preprave alebo transportoch na dlhé vzdialenosti môže byť potrebné podporné nabíjanie počas dňa. Podporné nabíjanie môže prebiehať doma (napr. pri distribučných vozidlách, ktoré sa vracajú do svojho skladu za účelom prekládky) alebo na verejných miestach pozdĺž diaľnic.

Veľmi kladne. Prepojené dáta o vozidlách, ako sú riadené a používané, je možné využiť na optimalizáciu prepravy prostredníctvom spoločnej nakládky a efektívnej logistiky. Tie isté dáta je možné tiež využiť na lepšiu optimalizáciu vozidiel, aby jazdili úspornejšie alebo energeticky úspornejšie alebo aby boli prevádzkované autonómne

Elektrifikácia prebieha celosvetovo, ale v spoločnosti Scania v súčasnej dobe zaznamenávame najväčší záujem v Európe. Dodávky ekologickej elektriny sú pre elektrifikáciu zásadné. 

Naše elektrické vozidlá sa môžu nabíjať výkonom 130 kW. Pokiaľ nabíjate prázdnu batériu na 80 %, trvá to približne 100 minút, málokedy však prebieha nabíjanie úplne vybitej batérie. Obvykle je lepšie spočítať, ako dlho trvá nabíjanie na prejdenie určitej trasy. Povedzme, že chcete prejsť 100 km a vaše vozidlo má spotrebu 1 kWh/km. Potom bude nabíjanie trvať približne 45 minút.

Spotreba energie závisí od typu vozidla, hmotnosti nákladu, konštrukcie a spôsobu jazdy. Pre porovnanie, približne 0,9 - 1,1 kWh/km pre dvojnápravové distribučné vozidlo so skriňou.

Zameriavame sa na batérie inštalované vo vozidle, nie na prívese, pretože analýzy TCO (celkové náklady na vlastníctvo) ukazujú, že je to pre našich zákazníkov najvýhodnejšie. Sledujeme však aj ďalšie technológie a v súčasnej dobe nevylučujeme žiadne možnosti.

Scania má batérie vyvinuté a vyrobené vo vlastnej réžii.

Existujú dobré riešenia pre nakládku v dokoch/na termináloch v súvislosti s prekládkou. Často je potrebná nabíjacia stanica s mierne vyšším výkonom, aby počas prekládky bolo vozidlo zásobené dostatočným množstvom energie. Umiestnenie nabíjacích stĺpov treba tiež prispôsobiť dĺžke vozidiel. Musí fungovať prakticky pre akúkoľvek dĺžku.

Riešenia pre elektrifikáciu nákladnej dopravy - zmluvy o oprave a údržbe 

Riešenia pre elektrifikáciu nákladnej dopravy - nabíjacia infraštruktúra

Riešenia pre elektrifikáciu nákladnej dopravy - servisná sieť

Nová prevodovka GE281 - srdce hybridných vozidiel Scania

Scania P 250 PHEV - terénny test