Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

Opis storitve - uvod

Tukaj najdete vse pomembne informacije o Scania storitvah. Informacije o Scania storitvah med drugim pokrivajo tudi pomembnejše informacije o storitvah servisa in kaj obsegajo, slovar strokovne terminologije, informacije o pogojih, razpoložljivost in podpori, navodila kako skladno uporabljati storitve, informacije o hranjenju podatkov in kategorijah podatkov, ki se obdelujejo pri uporabi storitev, informacije o nalogah in odgovornosti Scanie in kupca, informacije o drugih deležnikih vključenih v izvedbo servisnih storitev in informacije o tem kako so jim posredovani podatki ter temeljna načela o hranjenju podatkov specifičnih za storitve.