Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

Podatki, ki jih obdelujemo

Podatki, ki jih zbiramo, so odvisni od vašega razmerja z družbo Scania. Preko spodnjih jezičkov lahko dostopate do podrobnih informacij o podatkih, ki jih zbiramo za različne namene. 

 

Stranka
Voznik
Zaposleni
Poslovni partner/dobavitelj
Obiskovalec

Katere osebne podatke obdelujemo v zvezi z vami kot stranko?

Ko vi in/ali vaši zaposleni naročijo izdelek in/ali storitev, obdelamo vaše kontaktne podatke z namenom posredovanja naročila in dostave zahtevanih izdelkov in storitev.

Če ste samostojni trgovec, vsi podatki, ki jih obdelujemo o vašem podjetju, postanejo osebni podatki.

Zakaj obdelujemo vaše podatke?

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Pravna podlaga

Posredovanje ponudbe

 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka;
 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov;
 • obdelamo tudi finančne podatke kot je npr. bonitetna ocena.

Legitimen interes

Izpolnjevanje pogodbe

 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka;
 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • obdelamo tudi finančne podatke, kot npr. bonitetno oceno, bančne račune in plačila, kot tudi podatke, povezane s pogodbo, kot so npr. kontaktna številka, številka naročila, računi.

Pogodbena obveznost

Zagotavljanje storitev in podpore

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka.

Pogodbena obveznost

Obveščanje o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da bi vas zanimali

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Kontaktne preference.

Legitimen interes

Spremljanje naše učinkovitosti in vašega zadovoljstva z našimi izdelki in storitvami ter povabilo k sodelovanju v anketah

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Kontaktne preference.

Legitimen interes

Izvedba korektivnih ukrepov

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Naslov dostave;
 • Nakupi in transakcije.

Legitimen interes

Katere osebne podatke obdelujemo v zvezi z vami kot voznikom?

Vaša interakcija med vami kot voznikom in družbo Scania poteka na tri glavne načine.

Vi vozite vozilo družbe Scania

Če vaš delodajalec sklene pogodbo s Scanio, ki vključuje storitev Connected Services, bo vozilo, ki ga vozite, spremljano na daljavo s strani Scanie in vašega delodajalca. Zbiramo različne vrste operativnih podatkov iz vozila kot npr. porabo goriva, vzorec vožnje, geolokacijo vozila, kode napak ipd. Ko moramo ugotoviti, kdo vozi vozilo, ti podatki postanejo osebni.

Te podatke obdelujemo z namenom

·         zagotavljanja storitev, ki jih zahteva stranka;

·         na zahtevo za aktivacijo razvedrilnih storitev v vozilu;

·         izvajanja diagnostike na daljavo kot tudi načrtovanja popravil in

vzdrževanja;

·         nudenja podpore;

·         izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti;

·         izboljšanja kakovosti in nadaljnjega razvoja naših izdelkov in storitev. Podatki, ki jih zbiramo, so lahko posredovani s strani vašega delodajalca, zbrani iz vozila ali ustvarjeni v naših IT-sistemih, ki jih uporabljate.

 

Vi sodelujete na tekmovanju voznikov, ki ga organizira Scania

Če se odločite sodelovati na tekmovanju voznikov, ki ga organizira Scania, moramo pridobiti nekaj vaših osebnih podatkov, npr. vaše ime in kontaktne informacije, s katerimi lahko obdelamo vašo registracijo in sodelovanje na tekmovanju. Te podatke dobimo neposredno od vas.

 

Imate nujen primer na cesti in pokličete asistenco Scania

Če imate nujen primer na cesti in se odločite, da nas boste poklicali za pomoč, moramo vaše osebne podatke obdelati z namenom vaše identifikacije, določitve vašega primera, nudenja asistence in stalne komunikacije z vami glede vašega primera.

 

zakaj ob­de­lu­je­mo vaše podatke?

Katere ka­te­go­ri­je osebnih podatkov ob­de­lu­je­mo?

pravna podlaga

Za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, kot so:

 • zagotavljanje storitev, ki jih zahteva stranka/vaš delodajalec,
 • aktiviranje razvedrilnih storitev v vozilu na zahtevo,
 • izvajanje diagnostike na daljavo kot tudi načrtovanje popravil in vzdrževanja,
 • nudenje podpore.
 • Način vožnje, npr. vzorec vožnje z geolokacijo in operativnimi urami;
 • Identifikacijski podatki kot npr. identifikacijska številka vozila, IP-naslov, MAC-naslov, voznikov ID, uporabniški ID v IT-sistemu; 
 • Podatki o učinkovitosti vozila, npr. podatki iz sestavnih delov vozila, poraba goriva, uporaba zavor, menjavanje prestav, uporaba akumulatorja, podatki motorja in kode napak;
 • Sistemski dnevniki iz naših IT-sistemov.

Pogodbena obveznost

Za spremljanje pogodbenih obveznosti stranke

 • Način vožnje, npr. vzorec vožnje z geolokacijo in operativnimi urami;
 • Identifikacijski podatki kot npr. identifikacijska številka vozila, IP-naslov, MAC-naslov, ID-voznika, uporabniški ID v IT-sistemu; 
 • Podatki o učinkovitosti vozila, npr. podatki iz sestavnih delov vozila, poraba goriva, uporaba zavor, menjavanje prestav, uporaba akumulatorja, podatki motorja in kode napak;
 • Sistemski dnevniki iz naših IT-sistemov.

Legitimen interes

Za obdelavo vašega sodelovanja na naših tekmovanjih

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Vaša starost;
 • Vaše jezikovne preference;
 • Ime podjetja vašega delodajalca.

Soglasje

Za nudenje asistence ob nujnih primerih na cesti

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka;
 • Identifikacijska številka vozila;
 • Registracijska številka;
 • Opis nujnega primera, tudi opis morebitnih fizičnih poškodb in potrebe po zdravniški pomoči;
 • Geografska lokacija;
 • Podatki vozila za diagnostiko na daljavo.

Legitimen interes

Izboljšati kakovost in razviti naše izdelke in storitve

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Način vožnje kot npr. vzorec vožnje z geolokacijo in operativnimi urami;
 • Identifikacijski podatki kot npr. ID-vozila (vključno z VIN in številko šasije), IP-naslov, MAC-naslov, ID-voznika; 
 • Podatki o učinkovitosti vozila, npr. podatki iz sestavnih delov vozila, poraba goriva, uporaba zavor, menjavanje prestav, uporaba akumulatorja, podatki motorja in kode napak;
 • Primeri potrebe po nujni asistenci.

Legitimen interes

Katere osebne podatke obdelujemo v zvezi z vami kot zaposlenim?

Ko se prijavite na prosto delovno mesto pri družbi Scania, vas prosimo za posredovanje nekaterih osebnih podatkov, s katerimi lahko obdelamo vašo prijavo. To so npr. kontaktni podatki, reference (npr. prejšnje zaposlitve), izobrazba, certifikati.

V času vaše zaposlitve pri družbi Scania vaše osebne podatke obdelujemo z namenom:

·            vodenja vaše zaposlitve,

·            izpolnjevanja naših pravnih obveznosti kot delodajalec,

·            izpolnjevanja našega legitimnega interesa za:

o     vodenje, načrtovanje in ocenjevanje dela,

o     varovanje zaposlenih in sredstev,

o     kontaktiranje in obveščanje zaposlenih,

o     transparentno delovanje z lastniki in širšo javnostjo.

Po vašem odhodu iz podjetja obdelujemo omejene količine podatkov z namenom izpolnjevanja naših pravnih obveznosti, npr. podatke, ki opredeljujejo vaše obdobje zaposlitve.

Zakaj obdelujemo vaše podatke?

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Pravna podlaga

Upravljanje z osebjem

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Podatki o zaposlitvi (številka zaposlitve, ID-uporabnika, fotografije);
 • Finančni podatki (plača, davki, stroški, časovna poročila, številka bančnega računa itd.).

Pogodbena obveznost

Izpolnjevanje pravnih obveznosti (npr. poročanje pristojnim organom, evidentiranje rehabilitacije, delovanje v skladu s kolektivnimi sporazumi itd.)

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Državljanstvo;
 • Datum rojstva; 
 • Finančni podatki (plača, davki);

Pravna obveznost

Načrtovanje in spremljanje

 • Organizacijski podatki (lokacija dela, stroškovni center, neposredni vodja itd.);
 • Ocenjevanje učinkovitosti;
 • Razvojni načrti.

Legitimen interes

Za nudenje dostopa do naših IT-sistemov in izboljšanje naših sistemov

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Uporabnikov ID;
 • Preference nastavitev uporabnika v sistemih;
 • Dnevnik vaše uporabe naših sistemov.

Legitimen interes

Varnost v nujnih primerih

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Najbližji sorodnik; 
 • Državljanstvo;
 • Datum rojstva. 

Zaščita vaših vitalnih interesov

Zaščita naših zaposlenih in sredstev družbe

 • Dnevniki dostopa iz naših IT-sistemov in vhodnih sistemov; 
 • IT-dnevniki iz aplikacij in omrežnih storitev; 
 • Video nadzor;
 • Poročila o varnostnih incidentih.

Legitimen interes

Prenos osebnih podatkov izven družbe, s čimer se vam omogoči opravljanje vaših delovnih nalog

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Registracija licence;
 • Osebni podatki na pogodbah;
 • Slike in film.

Legitimen interes

Katere osebne podatke obdelujemo v zvezi z vami kot poslovnim partnerjem/dobaviteljem?

Če ste zastopnik dobavitelja, ki družbi Scania zagotavlja izdelke in storitve, obdelujemo omejeno količino vaših osebnih podatkov, npr. kontaktne informacije in identifikacijo. Na podlagi teh podatkov ocenimo vaše ponudbe, upravljamo s pogodbami in vam omogočamo dostop do ustreznih IT-sistemov.

zakaj obdelujemo vaše podatke?

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Pravna podlaga

Za proučitev vaših predlogov oz. predlogov vašega delodajalca

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka;
 • obdelamo tudi finančne podatke kot npr. bonitetno oceno in cene.

Legitimen interes

Za izvrševanje pogodbe z vami oz. vašim delodajalcem

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka, številka poslovne organizacije;
 • obdelamo tudi finančne podatke kot npr. bonitetno oceno, bančne račune in plačila.

Legitimen interes

Za nudenje dostopa do naših IT-sistemov

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Uporabnikov ID;
 • Jezikovne nastavitve v sistemih;
 • Dnevniki vaše uporabe naših sistemov.

Legitimen interes

Za komunikacijo z vami ali vašim delodajalcem

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov); 
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka.

Legitimen interes

Katere osebne podatke obdelujemo med vašim obiskom?

 

Ko obiščete naše spletne strani, nam vaš spletni brskalnik posreduje določene podatke, s katerimi lažje razumemo vašo uporabo naših spletnih strani, npr. če uporabljate mobilno napravo ali računalnik, v kateri regiji se nahajate in kateri spletni brskalnik uporabljate. S pomočjo teh podatkov lahko naše spletne strani prilagodimo vašim potrebam in izboljšamo vašo spletno izkušnjo. V nastavitvah zasebnosti vašega spletnega brskalnika lahko točno določite, katere podatke želite deliti z nami.

Uporabljamo omejeno število piškotkov, s pomočjo katerih razumemo vaš način uporabe naših spletnih strani. Za več informacij o uporabi naših piškotkov si lahko preberete v naši politiki piškotkov.

Ko nas obiščete na naši lokaciji oz. naših dogodkih, moramo o vas in vaših spremljevalcih pridobiti določene podatke, da lahko zagotovimo uspešen in varen obisk.

zakaj obdelujemo vaše podatke?

katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo?

Pravna podlaga

Za izboljšanje vaše spletne izkušnje

 • IP-naslov;
 • Vrsta in različica spletnega brskalnika; 
 • Operacijski sistem;
 • Datum in čas vašega obiska;
 • Spletni naslov referenčne strani. 

Legitimen interes

Za proučitev uporabe spletne strani in izboljšanje naše spletne strani

 • IP-naslov;
 • Nastavitve spletnega brskalnika;
 • Vrsta uporabljene naprave za dostop do spletne strani.

Legitimen interes

Za izpolnitev namena vašega obiska družbe Scania

 • Kontaktni podatki (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov);
 • Kontaktni podatki spremljevalca (npr. ime, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov, starost);
 • Podatki o organizaciji kot npr. ime družbe, država, naslov družbe in telefonska številka;
 • Jezik;
 • Prehrambene preference;
 • Podatki o potovanju in nastanitvi;
 • Vozniško dovoljenje;
 • Podatki o gostitelju.

Legitimen interes

Zaščita naših obiskovalcev in sredstev družbe

 • Dnevniki dostopa iz naših IT-sistemov in vhodnih sistemov; 
 • IT-dnevniki iz aplikacij in omrežnih storitev; 
 • Video nadzor;
 • Poročila o varnostnih incidentih.

Legitimen interes