Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

PROIZVODNJA IN LOGISTIKA

Delovno področje

Stalne izboljšave

Proizvodnja ponuja nove priložnosti za vas in za ljudi, ki vas obkrožajo, saj lahko nenehno iščete pametnejše in boljše načine dela. Stalne izboljšave so naravni del vsakodnevnih dejavnosti.

Stalne izboljšave so del strategije z namenom, da bi zmanjšali poškodbe na delovnem mestu, povečali učinkovitost in razvijali delovne postopke. K izboljšavam prispevajo vsi zaposleni, kar spodbuja sodelovanje in vzbuja ponos.

Delo pogosto poteka v skupinah, zaposleni tesno sodelujejo s sodelavci in z vodji, vsak posameznik pa dobi tudi priložnost za razvoj pri svojih vsakodnevnih opravilih. Zahteve glede kakovosti so visoke, kar pomeni, da je odgovornost porazdeljena na celotno skupino.

Povpraševanje po dobro usposobljenih tehnikih je vedno veliko, zato imajo mladi diplomanti dovolj priložnosti za lasten razvoj tako na področju sodobnega sistema vodenja kot tudi na področju specializacije. Stik med člani skupin z različnimi funkcijami, omogoča boljše razumevanje izdelka, od raziskav in razvoja do končnega izdelka.