Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

Človeški viri

Delovno področje

Ob tesnem sodelovanju s službo za človeške vire

Delo s službo za človeške vire poteka v skladu z določenimi postopki in ob tesnem sodelovanju z organizacijo.

Zaposleni so edini in najpomembnejši dejavnik za doseganje uspeha, zato mora Scania zaposlene pritegniti, razvijati in zadrževati. Vsak vodja je odgovoren za svoje osebje s podporo službe za človeške vire, vendar je v ospredju nenehen razvoj tako organizacije kot tudi zaposlenih.

S sodelavci po svetu in ob pomoči, ki jo zagotavljajo na sedežu podjetja, boste zagotovili, da bo Scania imela pravo raven znanja in veščin, potrebnih za reševanje izzivov v prihodnosti.