Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

Finance

Delovno področje

Delo v finančni organizaciji

Ekonomski vidik je ključnega pomena za učinkovito vodenje organizacije. Scaniina organizacija financ je vpletena v vse dele poslovanja in ima ključno vlogo v vsakodnevnih postopkih.

Delo zaposlenih v finančnih storitvah vključuje raznovrstna področja, vključno z računovodstvom, finančnim nadzorom, analizami financiranja in posojil. Cilj je na celoten postopek pogledati z ekonomskega vidika, in sicer od razvoja izdelkov do dobave končnih izdelkov in zagotavljanja storitev.

Imate priložnost, da na različnih področjih vplivate na odločitve in prispevate k trajnostnemu razvoju Scanie, kot podjetja in kot delodajalca. Povedano z drugimi besedami, vi omogočate boljše poslovanje.