Se zdi da ste v .
Za več informacij obiščite spletno mesto Scania trga.
SLOVENIJA
prodajne regije
Proizvodne jedinice.

RAVNOVESJE MED POKLICNIM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM

Trajnostno vodenje

Preglednost ustvarja ravnovesje v življenju

Ena izmed najbolj dragocenih delovnih izkušenj Fredrika Rydahla pri Scanii je bila, ko mu je prejšnji vodja dejal: »Fredrik, če nekaj ne deluje doma, ne bo delovalo niti v pisarni.«

»To mi je odprlo oči,« je povedal. »Po tem sem vložil veliko truda v zdravo delovno okolje – zase in za sodelavce. Prepričan sem, da ima preglednost pri delu dobre učinke. Ustvarja harmonijo, ki nam omogoča, da hitreje izkoristimo dan, in naredi skupne odmore za kavo bolj sproščene.«

Danes je vodja skupine v okviru proizvodnje motorjev podjetja. Rydahl pravi, da Scaniin pristop k osebnemu razvoju prispeva k življenjskemu ravnovesju zaposlenih.

V svoji karieri pri Scanii je bil Rydahl sposoben držati ravnovesje med družinskim življenjem in številnimi vodstvenimi vlogami.

Danes je vodja skupine v okviru proizvodnje motorjev podjetja. Rydahl pravi, da Scaniin pristop k osebnemu razvoju prispeva k življenjskemu ravnovesju zaposlenih.

»Vendar je tukaj tudi celotna kultura,« dodaja, »z jasnimi načeli in temeljnimi vrednotami, ki omogočajo, da tudi sami kaj prispevate: kaj zame dejansko pomenijo kakovost, uporabnik na prvem mestu in spoštovanje posameznika? Pri Scanii me vidijo, slišijo in obravnavajo za to, kar sem, in to v okolju, na katerega lahko tudi vplivam. Skupni jezik, zgrajen na jasnih načelih, mi pomaga tudi pri mednarodnih stikih. To prinaša zaupanje.«

Kako sami pri sebi poskrbite za jasno vodenje?

»Med delom v proizvodnji sem spoznal, kako pomemben je delovni proces, zato se od takrat precej bolj osredotočam na oblikovanje ekipe. Vsako dopoldne imamo ob našem panoju kratka »impulzna« srečanja. Tu obravnavamo vse, kar vpliva na naše vsakodnevno delovanje – od izobraževanja do odsotnosti. Prav tako imamo tedenske sestanke s poudarkom na stalnih izboljšavah. Z vizualizacijo postopka si delimo skupno sliko, kako bo videti dan, teden in prihodnost. To nam pomaga sprejemati ekipno odgovornost, ki temelji na skupnih vrednotah o našem delovnem mestu.«

Kakšne so prednosti jasnega delovnega modela?

»Pri Scanii smo že od nekdaj videli priložnosti v spremembah. In to mi je všeč. Jasen delovni model nam omogoča, da delamo to, kar oznanjamo, pri tem pa se osredotočamo na dobro počutje – naj gre za poklicni razvoj, zdravstveno nego ali starševski dopust.«

Imate kakšen nasvet za nekoga, ki se poteguje za delo pri Scanii?

»Naj verjame v svoje zamisli, vendar mora biti razumevajoč in naj ne hiti. Tukaj obstaja veliko zanimivih priložnosti in vedno se je mogoče naučiti nekaj novega.«