Kallhäll

Region Norr

Kallhäll

Region Norr.

Kallhäll

010-706 61 28

Skarprättarvägen 10, 176 77 Järfälla

Kontaktinformation

Ledning

Alessandro Pontecorvi

Servicechef, Stockholm Region Norr, Kallhäll

Försäljning

Anders Oleandersson

Säljare

Servicemarknad

Östen Karlsson

Servicemarknadssäljare

Mikael Hedberg

Reservdelssäljare

Robert Halvarsson

Reservdelssäljare

Björn Karlsson

Reservdelssäljare

Madeleine Rydell

Servicerådgivare

Mattias Hård

Servicerådgivare

Krister Lundberg

Verkmästare

Karwan Ali

Verkmästare