Sverige

Fjärr­transporter


En storlek passar inte alla

Tillgänglighet. Lastbilsprestanda. Bränsleeffektivitet. Du vet vad som är viktigast för din verksamhet. Det är därför vi optimerar och skräddarsyr specifikationer och tjänster som passar en rad olika användningsområden.

Post- och budtransporter
Detaljhandel och tillverkning
Olja och kemikalier (ADR)
Jordbruk
Timmertransporter
Styckegods
Volymlaster

Styckegodstransport

Nyttolasten kan definieras som generell, men din verksamhet är långt ifrån generell. Oavsett vad du levererar – från lämningar på centralt belägna platser till tidskänsliga laster – optimerar vi din nyttolast så att du kan transportera mer både dit och tillbaka. Scanias tekniska specifikationer och smarta, optimerade tjänster ser till att du står dig bra i konkurrensen trots många och långa timmar ute på vägarna.

Transport av volymlast

Konkurrensen är tuffare än någonsin och dina marginaler är mindre. Samtidigt som vissa definierar värdet av sina nyttolaster i vikt, tar Scania ett bredare grepp. Bokstavligt talat. Optimering av nyttolast är avgörande eftersom körning av volymlaster handlar om tidpunkt och utrymme. Och att göra det bästa av det. För att lyckas måste du tänka utanför ramarna och kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster.

Styckegods
Temperaturreglerade transporter
Volymlaster
Massgodstransport
Fordonstransport

Styckegodstransport

Nyttolasten kan definieras som generell, men din verksamhet är långt ifrån generell. Oavsett vad du levererar – från lämningar på centralt belägna platser till tidskänsliga laster – optimerar vi din nyttolast så att du kan transportera mer både dit och tillbaka. Scanias tekniska specifikationer och smarta, optimerade tjänster ser till att du står dig bra i konkurrensen trots många och långa timmar ute på vägarna.

Temperaturreglerade transporter

Det handlar om korta tidsfrister och snabb expediering. Läkemedel. Livsmedel. Drycker. Samtidigt som vi andra skördar resultaten av dina leveranser kämpar du mot små marginaler. Tillbringar dagar och nätter i hytten för att skaffa dig ett försprång mot konkurrenterna. Det krävs mer än en halvhjärtad lösning för att lyckas. Du måste kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster. Du behöver ett fordon som är lika exakt som temperaturen i dina varor.

Transport av volymlast

Konkurrensen är tuffare än någonsin och dina marginaler är mindre. Samtidigt som vissa definierar värdet av sina nyttolaster i vikt, tar Scania ett bredare grepp. Bokstavligt talat. Optimering av nyttolast är avgörande eftersom körning av volymlaster handlar om tidpunkt och utrymme. Och att göra det bästa av det. För att lyckas måste du tänka utanför ramarna och kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster.

Massgodstransport

Glöm lätta varor, okomplicerade laster och korta körningar ute på öppna vägar. Du är i tungviktsdivisionen. Eftersom bulktransport är för de skickliga, smarta och tålmodiga. När man transporterar den typen av last som du gör, är man tillräckligt erfaren för att veta vad som är värt att betala för i en lastbil som färdas långa sträckor. Du känner till behovet av att kombinera styrkan hos de tekniska specifikationerna med smartheten hos de optimerade tjänsterna. Du vet att en lösning som är utformad för dig och en lastbil som är tillverkad för vem som helst kan göra hela skillnaden för din verksamhet.

Fordonstransport

Du transporterar några av de finaste bilarna i världen. Och även om märken kan göra skillnad för vissa har du andra saker i tankarna. Vikt. Bredd. Längd. För du vet vad som verkligen har betydelse när du har transporterat dem mil efter mil. Du måste tänka på de mått som inte får överskridas utan i stället måste maximeras för att du ska kunna uppnå de höga kraven i din bransch. Du måste kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster. Du behöver en lösning som är gjord för dig.

Bränsletransport
ADR-godkänd massgodstransport

Bränsletransport

Scania förstår den allt större tidspressen och de allt strängare bestämmelserna som är ständigt närvarande i din bransch. Vi vet att det inte finns tid för driftavbrott. Genom att kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster får Scania varje enskild droppe att räknas i både vikt och antal.

ADR-godkänd massgodstransport

Vi vet att massgodstransport inte är någon barnlek och att det krävs både skicklighet, smarthet och tålamod. När man transporterar den typen av last som du gör, är man tillräckligt erfaren för att veta vad som är värt att betala för i en lastbil som färdas långa sträckor. Genom att kombinera de rätta tekniska specifikationerna med optimerade tjänster erbjuder Scania en lösning som får din verksamhet att blomstra. Inte brytas ned.

Djurtransport
Transport av spannmål

Djurtransport

Du transporterar en levande last vars värde är långt större än dess vikt och volym. En hälsosam last är detsamma som en hälsosam verksamhet för dig. Det är detta som gör valet mellan en kompromisslösning och en skräddarsydd lösning ganska enkelt. Du förstår värdet av hög tillgänglighet och att man, för att undvika fallgropar, måste kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster.

Transport av spannmål

Ditt jobb kräver mer än en standardlösning. Du levererar alltid i tid i olika förhållanden, för att säkerställa ett obrutet flöde i den logistikkedja där du själv spelar en nyckelroll. Du förstår vikten av att hålla tidsramarna. Vikten av att göra mesta möjliga av saker och ting genom att kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster. Du förstår att det krävs en skräddarsydd lösning för att lyckas.

Timmertransport
Transport av träflis

Timmertransport

Det krävs något utöver det vanliga för att klara dygnet-runt-arbete i djupa skogar och transportera vikten på lastbilens axlar. Scania förstår att nyttolastens karaktär och branschens väg framåt kräver skickliga förare som enkelt klarar ojämn terräng. Dessutom förstår vi att du behöver smarta tjänster som vägleder dig genom skogen samt robusta och tillförlitliga lastbilar som klarar tuffa tag. En standardlösning håller helt enkelt inte måttet, till skillnad från en lösning från Scania.

Transport av träflis

Bark, sågdamm, träflis. Med varierande innehåll och olika destinationer ser Scanias lösningar till att du lastar i tid, lämnar i tid och kommer fram i tid oavsett körsträcka eller vägförhållanden. Vi vet att pengar faktiskt är tid. En lösning med en standardlastbil är helt enkelt alltför riskabel för din verksamhet. Du måste kombinera styrkan hos tekniska specifikationer med smartheten hos optimerade tjänster. Du behöver en lösning som är utformad för dig – och som lämpar sig för körning längs ojämna skogsvägar och långa avstånd.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för din verksamhet.