Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Malmö – Paris på en tankning med flytande biogas

Med flytande biogas får du en räckvidd på upp till 160 mil och möjlighet att erbjuda dina kunder hållbara transporter. En fossilfri lösning som både du och framtiden vinner på. 

Ett hållbart helhets-erbjudande

 • För att klara klimatmålen måste vi sänka utsläppen – här och nu! Därför är biogasen så viktig. Den minskar utsläppen med upp till 90%. 

 • Biogas löser flera miljöproblem samtidigt – minskad klimatpåverkan, renare luft och slutna kretslopp där avfall och restprodukter blir klimatsmart drivmedel.
   

Scanias leasingerbjudande genom Drive LBG 

Just nu erbjuder vi finansiell leasing till subventionerad kostnad via Drive LBG och dessutom halva priset på Scania GAP låneskyddsförsäkring.

 

Allt är paketerat och klart, men skynda – antalet bilar är begränsat och först till kvarn gäller!

Om Drive LBG

Genom Drive LBG erbjuder nu Scania Sverige, tillsammans med Scania Finans, ett finansiellt leasingavtal för att köra lastbil på flytande biogas, LBG (liquefied biogas). Drive LBG drivs av Energigas Sverige, med stöd av Energimyndigheten. Scania Finans har beviljats stöd från Drive LBG och hjälper dig med hela ansökningsprocessen.

Erbjudandet i korthet:

 • Finansiell leasing, med förbehåll för sedvanlig kreditprövning. 
 • Subventionerad leasingkostnad. Subventionen uppgår till 40 procent av merkostnaden för chassi och påbyggnation för gasdrift, jämfört med motsvarande dieseldrift. Det maximala stödbeloppet är 168 000 kronor per fordon, vilket innebär att merkostnaden för gasdrift inte får överskrida 420 000 kronor. 
 • Rabatterad premie på låneskyddsförsäkring, Scania GAP, med 50 procent. Läs mer på scania.se/gap

Tänk på att:

 • Ditt fordon måste vara beställt senast 30 juni 2022. 
 • Antalet bilar är begränsade. Offerttiden sätts kort för snabba beslut. Först till kvarn gäller. 
 • Du måste säkerställa att minst 50 procent biogas tankas, vilket också ska kunna styrkas.
 • Grönt kort är ett krav. Rabatt ges med upp till 65 000 kr*.
 • Beviljat stöd kan innebära vissa åtaganden gentemot Drive LBG, som att svara på enkäter och delta i event med demonstration av fordon etc.

 

*Lokala variationer kan förekomma.

Här kan du tanka flytande biogas (LNG/LBG)

Antalet tankstationer för flytande fordonsgas (LNG/LBG) blir allt fler och breder ut sig över hela landet.

 

Branschorganisationen Energigas Sverige har tagit fram en karta där du kan se vilken station som ligger närmast dig.

Du hittar även instruktioner från Gasum för hur du bäst tankar LNG/LBG.

Upp till bevis: CNG/LNG

I detta avsnittet i Scania Sveriges youtube-serie ”Upp till bevis” testar programledaren Joar Turesson gränserna för vad fordon för flytande och komprimerad biogas faktiskt klarar av inom fjärr-, region- och stadstrafik. Här prövas bland annat startstyrkan med 64 ton i backe med 16-18 procents lutning och räckvidden på 160 mil. Dessutom blir det ”tyst” körning med Scanias gasmotor inne i Borås.

Det är dags att ställa om till klimatsmart drift!

Nu kan du enkelt ställa om dina transporter till klimatsmart drift.

Med biogas sänker du utsläppen med upp till 90 procent, jämfört med fossil diesel. Vi berättar gärna mer om leasingerbjudandet och det finns även möjlighet till provkörning hos våra återförsäljare.

 

Allt är paketerat och klart!
Vi erbjuder finansiell leasing till subventionerad kostnad via Drive LBG och halva priset på Scania GAP låneskyddsförsäkring. 

Anmäl ditt intresse så hör vi av oss till dig!