Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Driftsanalys av er verksamhet

Vi erbjuder oss att utföra en kostnadsfri analys av er drift för att visa hur ett elektrifierat flöde hos er kan se ut med fordon och laddstrategi. Inledningsvis gör vi en utvärdering för att se om verksamheten lämpar sig för elektrifierade fordon.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig.

Kontakta mig för erbjudande om driftsanalys:

Frågor & Svar

Under sändningen av vår digitala eventserie Studio Scania hade våra tittare möjlighet att ställa frågor i vår chat. Nyfikenheten kring elektrifiering var stor och frågorna strömmade in.

 

Vi har valt ut de frågor som flest tittare verkar ha haft funderingar kring och våra experter på elektrifierade fordon har svarat.

År 2030 tror vi att stora delar av transportsystemet kommer att vara möjligt att elektrifiera. Vi har ingen deadline för utfasning av förbränningsmotorn. Vi ser att förnybara drivmedel kommer att vara en viktig pusselbit framgent. Till 2040 ska alla Scaniafordon går på förnybara drivmedel.

Livslängden på batteriet bestäms dels av hur mycket energi som cyklas genom batteriet, dels av det naturliga åldrandet över tid. Vi gör alltid en driftsanalys av kundens drift och bestämmer livslängden efter detta. Då batteridrivna fordon säljs med vårt Service- och Reparationsavtal Grönt Kort tar Scania därmed ansvar för att hålla fordonet (och batteriet) i ett funktionsdugligt och trafiksäkert skick under hela avtalstiden.

Vår inriktning är att fossila drivmedel ska fasas ut till 2040. Då ska Scanias lastbilar drivas med el och förnybara drivmedel. Förbränningsmotorn kommer att ha en viktig roll - även på sikt - för att skapa ett hållbart transportsystem. Vi måste arbeta med tre delar samtidigt - elektrifiering, biodrivmedel och ökad energieffektivitet. Det kräver effektiva förbränningsmotorer som förbrukar mindre drivmedel. Det är bra för både plånboken och miljön! Idag kan vi erbjuda ett fossilfritt alternativ till varje transport. Alla Scanias förbränningsmotorer kan köras till ett förnybart drivmedel.

När elpriserna går upp så blir driften något dyrare. Men här i Sverige har vi en god marginal - elpriserna är låga jämfört med resten av Europa och i framtiden kommer det att vara lönsamt att köra på el i de flesta applikationer, trots fluktuationer i elpriset.

Våra batterier har ett eget klimatsystem. Så länge lastbilen är i bruk alternativt laddar vid stolpe säkerställer klimatsystemet att cellerna i batteriet håller rätt driftstemperatur. Det innebär att även om utomhustemperaturen är -10 grader så säkerställer klimatsystemet optimal temperatur på batterierna.