Sverige
ECOLUTION

ECOLUTION

LÅT OSS TÄNKA UTANFÖR TANKEN

En revolution inom bränsle- ekonomi

Ecolution by Scania är vår mest omfattande och effektiva lösning för att förbättra bränsleekonomin. Med en fördjupad förståelse för din verksamhet kan vi optimera ditt fordon, skräddarsy förarstödet och införa ett utökat underhållsprogram. Det resulterar i lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

ANALYS

Med hjälp av driftdata från ditt befintliga fordon kan vi se hur din bränsleförbrukning och dina utsläpp kan minimeras.

LÖSNING

Tillsammans arbetar vi för att optimera din specifikation, din körning och ditt underhåll för att hitta den bästa lösningen.

RESULTAT

Ecolution by Scania ger i genomsnitt bränslebesparingar på 10 % och minskar samtidigt utsläppen av koldioxid.

BÄTTRE AFFÄRER UR ETT BREDARE PERSPEKTIV

ANALYS

Ecolution by Scania utgår från din specifika verksamhet. Varje beslut skräddarsys för att passa dina behov. För att förstå dessa behov analyserar vi flera aspekter i din verksamhet.

DIN TRANSPORT

De specifika behoven för din verksamhet är självklara faktorer.

DIN LAST

Vikten på lasten är en av parametrarna som påverkar valet av drivlina.

DINA VÄGAR

Topografin, hastigheten och trafikförhållandena tittar vi också på.

DINA FÖRARE

Vi analyserar hur dina förare använder fordonen för att hjälpa dem att öka bränsleeffektiviteten och minska slitaget.

LÖSNING

Utifrån resultatet av vår analys kan vi utforma vårt gemensamma mål. Vi arbetar mot ett bränsleförbrukningsmål genom att sätta in åtgärder på följande områden.

FORDON
KÖRTEKNIK
UNDERHÅLL
PARTNERSKAP
DRIVLINA
LUFTRIKTARE
ALTERNATIVA DRIVMEDEL
VÄXLING

Optimerad specifikation

Fordonet är specificerat så att bränsleförbrukningen minskar utan att effektiviteten försämras. Processen täcker in valet av motor, växellåda, luftriktare, stödsystem och eventuell användning av alternativa drivmedel, som biogas, etanol och biodiesel.

Drivlina

En drivlineoptimering innebär att motor, växellåda och bakaxel matchas för bästa möjliga prestanda – med avseende på både bränsleeffektivitet och förväntad arbetsbelastning.

OPTIMERAD SPECIFIKATION

Fordonet är specificerat så att bränsleförbrukningen minskar utan att effektiviteten försämras. Processen täcker in valet av motor, växellåda, luftriktare, stödsystem och eventuell användning av alternativa drivmedel, som biogas, etanol och biodiesel.

Luftriktare

Luftriktare förbättrar fordonets aerodynamik och minskar luftmotståndet betydligt. Både tak- och sidoluftriktare finns i olika storlekar och valet av luftriktare beror på typen av transportuppdrag.

OPTIMERAD SPECIFIKATION

Fordonet är specificerat så att bränsleförbrukningen minskar utan att effektiviteten försämras. Processen täcker in valet av motor, växellåda, luftriktare, stödsystem och eventuell användning av alternativa drivmedel, som biogas, etanol och biodiesel.

ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Ett sätt att minska koldioxidutsläppen ytterligare är att använda alternativa bränslen. Biodiesel, gas, RME och etanol är några exempel på alternativa drivmedel och Scania jobbar hårt för att användningen av dem ska öka, beroende på kundernas behov.

OPTIMERAD SPECIFIKATION

Fordonet är specificerat så att bränsleförbrukningen minskar utan att effektiviteten försämras. Processen täcker in valet av motor, växellåda, luftriktare, stödsystem och eventuell användning av alternativa drivmedel, som biogas, etanol och biodiesel.

VÄXLING

Rätt växellåda och rätt axelutväxling ger dig ett motorvarvtal som är optimerat efter verksamhetens transportprofil. Scania Opticruise väljer automatiskt den effektivaste växeln.

UTBILDNINGEN STARTAR
GAMLA KÖRMÖNSTER
ÅTERKOPPLING – DIREKT OCH MÅNADSVIS
STÖDSYSTEM

OPTIMERAD KÖRTEKNIK

Utbildning är en investering som lönar sig på lång sikt. Men när det gäller förarutbildningar syns resultaten direkt, vilket påverkar både förarna och verksamheten positivt på ett sätt du inte trodde var möjligt. Förbättringarna kan ses hos både nya och mer erfarna förare.

UTBILDNINGEN STARTAR

Nästan direkt efter att Scania Förarutbildning startar kommer föraren att börja köra defensivt och minska bränsleförbrukningen med upp till 10 %.

OPTIMERAD KÖRTEKNIK

Utbildning är en investering som lönar sig på lång sikt. Men när det gäller förarutbildningar syns resultaten direkt, vilket påverkar både förarna och verksamheten positivt på ett sätt du inte trodde var möjligt. Förbättringarna kan ses hos både nya och mer erfarna förare.

GAMLA KÖRMÖNSTER

Oavsett hur stora effekterna var i början av förarutbildningen är det lätt att falla tillbaka i gamla vanor.

OPTIMERAD KÖRTEKNIK

Utbildning är en investering som lönar sig på lång sikt. Men när det gäller förarutbildningar syns resultaten direkt, vilket påverkar både förarna och verksamheten positivt på ett sätt du inte trodde var möjligt. Förbättringarna kan ses hos både nya och mer erfarna förare.

ÅTERKOPPLING – DIREKT OCH MÅNADSVIS

Förarna får omedelbar återkoppling på sin körteknik. En månad efter den första utbildningen ringer en coach upp föraren för att ge återkoppling utifrån information från fordonets telematikenhet. Med återkommande återkoppling varje månad säkerställs fortsatt utveckling – och bränsleförbrukningen minskar.

OPTIMERAD KÖRTEKNIK

Utbildning är en investering som lönar sig på lång sikt. Men när det gäller förarutbildningar syns resultaten direkt, vilket påverkar både förarna och verksamheten positivt på ett sätt du inte trodde var möjligt. Förbättringarna kan ses hos både nya och mer erfarna förare.

STÖDSYSTEM

System som Scania Active Prediction och Scania Förarstöd hjälper föraren att köra fordonet på ett sätt som ger lägsta möjliga bränsleförbrukning.

JUSTERING AV LUFTRIKTARE
DÄCKSTATUS
AXELINSTÄLLNING

OPTIMERAT UNDERHÅLL

Vi ser till att fordonet är i bästa möjliga skick genom att upprätta ett skräddarsytt avtal. Kontrollpunkterna kompletterar det vanliga underhållsprogrammet och omfattar bland annat kontroll av däcktryck, däckslitage och axelinställning samt justering av luftriktare.

JUSTERING AV LUFTRIKTARE

Vindtunnel- och bränsletester visar att takluftriktarnas höjd i förhållande till påbyggnaden har stor betydelse för fordonets bränsleförbrukning. Vinklingen på luftriktaren optimeras av verkstaden.

OPTIMERAT UNDERHÅLL

Vi ser till att fordonet är i bästa möjliga skick genom att upprätta ett skräddarsytt avtal. Kontrollpunkterna kompletterar det vanliga underhållsprogrammet och omfattar bland annat kontroll av däcktryck, däckslitage och axelinställning samt justering av luftriktare.

DÄCKSTATUS

Under- eller övertryck i däcken kan vara både dyrt och farligt. Rätt däcktryck sänker rullmotståndet och gör att bränsleförbrukningen blir så låg som möjligt. Samtidigt förlänger det däckens livslängd.

OPTIMERAT UNDERHÅLL

Vi ser till att fordonet är i bästa möjliga skick genom att upprätta ett skräddarsytt avtal. Kontrollpunkterna kompletterar det vanliga underhållsprogrammet och omfattar bland annat kontroll av däcktryck, däckslitage och axelinställning samt justering av luftriktare.

AXELINSTÄLLNING

Axlar som är felaktigt inställda ökar bränsleförbrukningen. Kontroll och, vid behov, justering av axellinjering och hjulinställning minskar slitaget och på lång sikt även kostnaderna eftersom det gör att däcken håller längre. En grads avvikelse innebär ofta mer än 1 % högre bränsleförbrukning.

SÄTTA UPP MÅLET
MÅNADSRAPPORT
UPPFÖLJNINGSMÖTE

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING

En avgörande faktor för att nå målet är att båda parterna arbetar tätt tillsammans. Scania involverar dig i allt arbete som du behöver vara delaktig i och håller dig uppdaterad genom att skicka statusrapporter varje månad. En gång i kvartalet träffas vi och diskuterar hur vi kan förbättra resultatet på en övergripande nivå.

SÄTTA UPP MÅLET

Din nuvarande bränslestatistik används som referensvärde. Analysen föreslår sedan ett bränslemålvärde som vi fattar ett gemensamt beslut om. Nyckelordet är samarbete, och Scania tar en ledande roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING

En avgörande faktor för att nå målet är att båda parterna arbetar tätt tillsammans. Scania involverar dig i allt arbete som du behöver vara delaktig i och håller dig uppdaterad genom att skicka statusrapporter varje månad. En gång i kvartalet träffas vi och diskuterar hur vi kan förbättra resultatet på en övergripande nivå.

MÅNADSRAPPORT

Varje månad får du en statusrapport om din bränsleförbrukning i förhållande till referensvärden och målvärden.

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING

En avgörande faktor för att nå målet är att båda parterna arbetar tätt tillsammans. Scania involverar dig i allt arbete som du behöver vara delaktig i och håller dig uppdaterad genom att skicka statusrapporter varje månad. En gång i kvartalet träffas vi och diskuterar hur vi kan förbättra resultatet på en övergripande nivå.

UPPFÖLJNINGSMÖTE

En gång var tredje månad träffas vi och går igenom det övergripande resultatet. Vi diskuterar möjliga förbättringsområden och fastställer åtgärder för fortsatt förbättring.

RESULTAT

Ecolution by Scania är bra både för din ekonomi och för miljön. Förbättringarna visar vad du sparar direkt och på lång sikt.

SPARAR BRÄNSLE

Ecolution by Scania fungerar. Bränslebesparingarna för befintliga Ecolution-fordon är över 10 % jämfört med referensfordonen. Du sparar bränsle både direkt och under hela Ecolution-programmet.

MINSKAR UTSLÄPPEN

Ecolution by Scania minskar inte bara dina kostnader radikalt utan även dina utsläpp i samma takt. Det innebär ett stort steg i arbetet med att minska vår miljöpåverkan.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG

”Ecolution är ett effektivt sätt att både spara pengar och tjäna pengar. Den största bränslebesparingen en enskild förare har bidragit med är 16 %.”

Jesper Bundgaard Madsen

Vd för Vendelbo Spedition A/S, Danmark