Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter
Scania bussar

Bussar för stad och regiontrafik

Transporter för varje mil och resa

UPPNÅ EN HÅLLBAR MOBILITET

Storstadsområden över hela världen påverkas av de ökade transportbehov som urbaniseringen medför. De ger upphov till utmaningar i form av trafikstockningar samt utsläpp och föroreringar som påverkar både människorna och miljön.

Ett effektivt sätt att hantera dessa problem är att minska antalet fordon och i stället pendla tillsammans, vilket kräver ett attraktivt kollektivtrafiksystem. För att utsläppen ska kunna minskas ytterligare måste energieffektiva fordon som drivs med el eller förnybara bränslen användas i systemen, beroende på verksamhetens typ eller lokala förhållanden. Scanias bussar och tjänster kombinerar hållbarhet och driftekonomi på bästa möjliga sätt, vilket utgör en grundläggande förutsättning för hållbara transporter i stor skala.

Produkt erbjudande

Vår portfölj innehåller ett brett urval produkter med många valmöjligheter, vilket gör det enkelt att skapa anpassade konfigurationer. Våra omfattande serviceerbjudanden kompletterar produkterna och skapar en helhet. Det gör att vi kan erbjuda lösningar som är anpassade till varje operatörs specifika utmaningar och behov.

Serviceerbjudande

Reparation och underhålls-tjänster

Skräddarsydda underhållsplaner som säkerställer maximal tillgänglighet, ökar produktiviteten och minimerar störningarna i din verksamhet.

Datadrivna tjänster

Varje Scania vi tillverkar är full av smart teknik, avancerade sensorer och trådlösa anslutningsmöjligheter. Det gör att vi kan skapa tjänster som levererar direkt affärsvärde.

Förartjänster

Gör det möjligt för förarna att köra både säkrare och mer effektivt, och kan dessutom minska behovet av underhåll.

Ny förarplats en dröm att arbeta i

Förarplatsen i Scanias nya generation bussar är helt omgjord, med förbättrad ergonomi, säkerhet, komfort och körbarhet. Se videon med Lotta Jähkel, Studio Engineer inom Scanias forskning och utveckling där hon berättar om utvecklingsarbetet och hur man lyckats skapa en fantastisk arbetsplats.

Tuffa tester för Scanias nya bussgeneration

Inför marknadsintroduktionen har Scanias nya generation stadsbussar genomgått omfattande tester, med förhållanden som liknar daglig drift. Bussarna lastas med vikter för att simulera maximal passagerarkapacitet och utsätts sedan för påfrestningar som ofta förekommer i trafiken. Se videon med Joakim Sivborg, testingenjör inom Scanias forskning och utveckling där han beskriver hur testerna utförs för att säkerställa att fordonen presterar så som kunderna förväntar sig.

Scanias e-buss på schweizisk rutt

Se videon med Scanias helelektriska buss, Citywide e-buss, som har varit i drift 15 timmar per dag i över ett halvår hos Baden Wettingens regionala transportmyndighet (RVBW) i Schweiz. – Den ger inga utsläpp och är mycket tyst, så åkkomforten är hög medan miljöbelastningen är låg, säger RVBW:s direktör Stefan Kalt. Vi kommer definitivt att satsa på e-mobilitet.

Drivlinor för olika regionala behov

Minimeringen av utsläpp i ett storstadsområde handlar främst om vilka tekniker som passar bäst för olika typer av trafik. I vissa verksamheter – framför allt i innerstadstrafik – utgör helelektriska bussar det bästa valet under förutsättningen att den el som används kommer från förnybara källor. I andra områden, till exempel förorts- och regiontrafik, som ofta står för en stor del av bränsleanvändningen och utsläppen kan de största minskningarna i stället uppnås genom användning av konventionella eller hybridelektriska bussar som drivs med förnybara bränslen.

Scanias kompletta portfölj med drivlinor ger myndigheter och operatörer möjlighet att använda den teknik som passar bäst för de lokala förhållandena.

ENERGI-EFFEKTIVITET SOM GÖR SKILLNAD

Det är nödvändigt att analysera påverkan från både produkttekniker och användningsfaktorer för att uppnå en så energieffektiv verksamhet som möjligt. En låg energiförbrukning kan till exempel ha en stor påverkan på den totala räckvidden för en elbuss medan den i stället kan ge en buss med förbränningsmotor lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Scania arbetar med energiförbrukningen utifrån alla aspekter. Våra högkvalitativa bussar för olika verksamheter har en låg energiförbrukning utan att kompromissa med faktorer som prestanda och passagerarkapacitet. Våra förarstödstjänster och högkvalitativa underhållstjänster underlättar dessutom en optimal användning av fordonen, vilken minskar energiförbrukningen ytterligare.

Säkra och attraktiva bussar

Säkerheten är av yttersta vikt i stadsmiljöer, som dessutom ofta är stressande för bussförarna. Bussarna från Scania har, för att både förhindra att olyckor uppstår och minimera eventuella skador, inbyggda toppmoderna säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner som avancerade förarstödsystem (ADAS) som ökar förarnas medvetenhet eller till och med hjälper till att kontrollera fordonet. De har dessutom förstärkta karosser och chassier. Dessa funktioner och egenskaper spelar en viktig roll för att begränsa riskerna och skydda passagerarna, fotgängare, cyklister och andra trafikanter.

Möjligheten att erbjuda bekväma resor med låga bullernivåer och hög passagerarkomfort i modernt designade fordon gör dessutom att fordonen spelar en viktig roll i arbetet med att öka andelen resande i kollektivtrafiksystemet.

FÖRBÄTTRAR DRIFTEKONOMIN

Operatörer som är verksamma i stadsmiljöer vet vikten av att minimera kostnaderna. Kundens lönsamhet utgör en viktig grund vid utvecklingen av Scanias produkter och tjänster – vi har alltid det mänskliga perspektivet i fokus.

ENERGIEFFEKTIVITET SOM SÄNKER KOSTNADERNA – ett fordons energiförbrukning beror på flera faktorer. Drivlinans prestanda, fordonsspecifikationen och produktanvändningen utgör de kritiska faktorerna. Den nya generationen Scania-bussar kan minska förbrukningen och utsläppen med upp till 21 procent för förbränningsmotorer jämfört med den föregående generationen, och mer för vår elbuss – utan att kompromissa med prestandan. Våra förarstödstjänster möjliggör dessutom normalt besparingar på 10 procent samtidigt som analysfunktionerna i våra tjänster för fordonsparkshantering kan ge ytterligare besparingar.

SÄKERSTÄLLD TILLGÄNGLIGHET – ett högt fordonsutnyttjande utgör en nyckelfaktor i en kostnadseffektiv verksamhet. Våra bussar bygger på beprövad teknik och beprövade komponenter. Det resulterar i chassier och drivlinor som är tillförlitliga, slitstarka och robusta, samtidigt som de har utmärkta köregenskaper. De är designade för att ge ett extra högt skydd åt känsliga och dyra komponenter, i avsikt att minimera dyra och tidsödande reparationer. Vårt världsomspännande servicenätverk erbjuder dessutom avancerade reparations- och underhållstjänster som backas upp av en enastående reservdelstillgänglighet.

UTMÄRKT PASSAGERARKAPACITET – resmönster och antalet passagerare som reser i systemet är två av många viktiga faktorer som påverkar trafikplaneringen. En minskning av fordonsparken med en enda buss kan ha en stor inverkan på driftkostnaderna, till exempel genom minskade bränsle- och underhållskostnader och det minskade behovet av extra förare. Scanias bussar har bland de högsta tillgängliga passagerarkapaciteterna. Det ger operatörerna möjlighet att sänka sina kostnader samtidigt som man kan förbättra passagerarflödet i kollektivtrafiksystemet.

EN FÖRSTKLASSIG FÖRARPLATS – stadsbussar riskerar hela tiden att utsättas för yttre skador. Förarna har dessutom en mycket krävande arbetsmiljö. Vi har därför utvecklat vad vi anser är en branschledande förarplats. Den erbjuder en utomordentlig körbarhet och förarstödsystem som ger en enastående kontroll över fordonet, vilket ökar säkerheten, minimerar antalet olyckor och därmed även onödiga kostnader. Säkerhetsfunktionerna och den utmärkta ergonomin underlättar förarnas arbete och minskar operatörernas arbete med hantering av sjukskrivningar och att behålla medarbetarna.

Scanias produktportfölj innehåller även Scania Touring och turistbusschassin

TJÄNSTER FÖR IMPLEMENTERING AV E-MOBILITET

Varje stad eller rutt har sina unika förhållanden som måste analyseras för att hitta rätt produkter och laddningslösningar. Scania bistår med råd och hjälp avseende laddningsinfrastruktur och optimala specifikationer av dina fordon.

Bussystem

I städer runt om i världen kan otillräckliga transportsystem leda till ekonomiska, sociala och miljörelaterade problem. Bussystem erbjuder en snabb lösning för att effektivisera kollektivtransportsystem till en låg investeringskostnad. Systemen är dessutom både flexibla och skalbara för att kunna anpassas till de föränderliga behoven hos staden och dess förorter. Scania erbjuder experthjälp med allt från planering till implementering.

Läs mer om bussystem
Map

Sök efter din återförsäljare

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
042-100 100
Sök efter närmaste återförsäljare