Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Anläggningsoptimering

Skräddarsydd för din verklighet

Eliminera slöseri

Kärnan i Scania Site Optimisation är att implementera verktyg och metoder för att öka effektiviteten i verkliga gruvsituationer. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa kontinuerlig förbättring och säkerställa optimal produktivitet och driftkostnad.

Tid

Genom att mäta cykeltider (kötid, väntan, verkstad o.s.v.) kan vi identifiera flaskhalsar och besluta om tidsförbättrande åtgärder.

Last

Överbelastning ökar risker, cykeltider och kostnader för reparation och underhåll. Genom att optimera last och lastning kan du förbättra din produktivitet.

Vägen

Dåliga vägar påverkar utrustning, produktivitet och förarkomfort negativt och leder till både ökade säkerhetsrisker och högre bränsleförbrukning.

Säkerhet

Fel utrustning, läckage, dåliga vägar och många andra faktorer kan leda till säkerhetsrelaterade olyckor och störningar i produktionen.

Hållbarhet

Reducerad vikt till förmån för nyttolasten, eliminering av köer och överbelastning leder till lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Effektiva produktionsprocesser innebär mindre avfall och lägre resursförbrukning.

Vår strategi

Nuvarande situation

För att förstå processen behöver vi spegla verksamheten och skapa en bild av det normalläge som vi ska mäta förbättringarna mot. Det låter sig göras genom att man kartlägger värdeflöden, intervjuar olika intressenter, tittar på telematik- och verkstadsprocesser samt visualiserar huvudområden.

Förbättringspotential

Genom att fastställa det ”normalläge” som finns idag skapar vi utrymme för förbättringar. Tillsammans med dig arbetar vi med prioriterade förbättringsområden och övergripande förändringar som påverkar hela verksamheten.

Genomförande

Den största utmaningen i alla projekt är att lyckas med implementeringsarbetet och inte tappa fokus. Här omvandlar vi potential till framgång. Vi arbetar tillsammans med prioritering och planering, tar fram en tidslinje och åtgärder samt metoder för att mäta relevanta faktorer som tid, last, väg, säkerhet, hållbarhet, capex och opex.

Intresserad av Scania Site Optimisation?

Vill du veta mer? Kontakta oss på mining@scania.com.

Kontakta Scania Mining
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
042-100 100
Sök efter närmaste återförsäljare