Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania presenterar

Future Room

Välkommen till framtidsrummet – en plats för ständig innovation, där vi experimenterar och tänjer gränserna för vad som är möjligt.

Scrolla för att läsa vidare

Välkommen till vår dröm!

Framtidsrummet är en plats för kreativt tänkande, passion och ambition. Det är där vi tar viktiga steg mot vår vision om hållbara transporter för alla.

Innovation

Innovation är en del av det som gör Scania unikt. Vi införlivar ständigt nya tekniker för att driva på förändringar och komma vidare. Framtidsrummet är en plats där vi kan samla framstående innovatörer och låta dem dela sina idéer och koncept med världen.

Samarbete

För att kunna lösa morgondagens problem måste vi samarbeta och dela idéer i dag. Kraften i samarbetet har hjälpt till att forma mänskligheten – och utgör en viktigt del av Scanias DNA.

Kreativitet

Det finns ingen färdig mall för hur man skapar en fantastisk idé. Våra idéer är sprungna ur vår passion att skapa en hållbar framtid och vår tro på att vi kan förändra världen.

Expanded Horizons

Vi har, i samarbete med våra visionärer, partner och historieberättare, skapat en samling historier som målar upp en ljusare framtid för oss alla.

Idéer blir verklighet

I takt med att nya tekniker ser dagens ljus skapar vi koncept och testar idéer. Här visar vi framtidskoncept som utnyttjar banbrytande funktioner som är tillgängliga redan i dag.

Delta i </br>konversationen