Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania Zone: anpassad drift

Scania Zone hjälper föraren att följa trafik- och miljöregler samt underlättar för hållbar drift genom att i realtid anpassa lastbilens uppträdande i olika zoner.

zone11-900x436

Scania Zone

·   Scania Zone är en positionsbaserad tjänst för automatisk fordonsanpassning

·   Hjälper förare att följa trafik- och miljöregler och underlättar för hållbar drift, samtidigt som säkerheten för omgivningen höjs

·   Anpassningar i realtid av lastbilens uppträdande i fördefinierade zoner hjälper förarna att minska utsläpp, trängsel och buller

·   Suveränt stöd för att möta växande krav på lokalt hänsynstagande och krav på större säkerhet när lastbilar vistas i känsliga områden   

 

– Scania Zone är det perfekta verktyget för att öka acceptansen för lastbilar i alla slags känsliga och intensiva områden där de ändå måste kunna arbeta, säger Clara Wallin, Sustainable Solutions Manager på Scania Connected Services. Varje åkare kan förinställa när och hur deras lastbilar ska uppträda utifrån aspekter som fart, buller eller andra emissioner. Det leder till ökad hållbarhet och ökad trygghet.

Scania Zone är en tilläggstjänst i Scanias Fleet Management-system. Den gör det möjligt för varje kund att sätta upp egna policys (som t ex max 30 km/h i fördefini­erade s.k. geofence-zoner) så att lastbilen, när den kommer till zonen, automatiskt anpassar farten enligt regeln. Reglerna kan vara antingen informativa, så att föraren får en påminnelse, eller frivilliga vilket innebär att fordonet anpassar sig automatiskt men att föraren fortfarande kan sätta sig över systemet.

En zon kan vara ett stort geografiskt område likväl som ett speciellt avsnitt längs en särskild vägsträcka. Olika zoner kan definiera olika regler och de kan även överlappa varandra så att det finns en zon i zonen. De kan även definieras i tid så att exempel­vis en viss regel enbart gäller nattetid. Så snart fordonet kör ut ur den definierade zonen återgår det automatiskt till normal drift igen.     

– Många städer i Europa är i färd med att implementera olika slags zoner i syfte att exempelvis förbättra luftkvaliteten, öka tryggheten eller minska trängseln, säger Clara Wallin. Också bullernivåerna regleras, där används PIEK-normen med 72 dB som övre gräns som en de facto-standard i flera länder. Stödet via Scania Zone gör det förstås mycket enklare att efterleva regelverken på individnivå.

De inställningar som är möjliga att göra inledningsvis omfattar fartbegränsning, av­gasemissioner (t ex att köra elektriskt med nollutsläpp) samt att kunna påverka funktioner i lastbilens påbyggnation (t ex att de roterande varningsljusen går igång när sopbilen kör över en skolgård). Dessa initiala funktioner är bara en försmak av alla de möjligheter som kommer att bli tillgängliga för olika applikationer inom en snar framtid.

Tilläggstjänsten Scania Zone kommer att finnas tillgänglig under senare delen av 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks