Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania lanserar Scania Growth Capital

Scania lanserar Scania Growth Capital för investeringar i tillväxtbolag med strategisk koppling till transport- och fordonsbranscherna.

– Genom Scania Growth Capital vill Scania investera i lovande, innovativa och entreprenörsdrivna bolag. Att tidigt få tillgång till affärsmodeller, teknik och idéer som påverkar oss kommer att ytterligare stärka oss inför framtiden, säger Henrik Henriksson, Scanias VD.

Scania Growth Capital är ett så kallat corporate venture capital-bolag, vilket innebär att investeringar ska addera strategiskt värde för Scania och dess kunder, utöver att addera finansiellt värde.

Scania Growth Captial ska helt drivas av ett externt investeringsteam med omfattande erfarenhet från såväl venture capital- och tillväxtkapitalsbranschen som från fordonsbranschen.

Scania är redan engagerat i ett flertal partnerskap för att ta en ledande roll i övergången till ett hållbart transportsystem, både med kunder, akademi och andra teknikföretag. Genom detta initiativ når Scania ett segment av kompletterande bolag och får möjlighet att delta i utveckling och innovation inom branschen som ligger utanför Scanias egen kärnverksamhet. Initiativet utgör också en plattform där Scania kan bidra med ett stort ekosystem liksom med bred och djup branschkännedom, vilket är av stort värde för portföljbolagen.

Venture capital-veteranen Lars-Olof Gustavsson blir styrelseordförande i Scania Growth Capital och är även styrelseordförande i det externa investeringsbolaget.

– Under de pågående teknikskiften blir det viktigt att välja ut och samarbeta med företag med störst potential att främja Scanias fortsatta utveckling och tillväxt. Jag ser fram emot att arbeta med Scania Growth Capital för att locka de mest strategiska och lovande bolagen för samarbete med Scania.

Scania Growth Capital ska utvärdera investeringsförslag på bred front. De kan bland annat omfatta bolag med produkter, lösningar eller tjänster inom digitalisering, självkörande fordon, uppkoppling, hybridisering, förnyelsebara bränslen och smarta fabriker.
Mer information om investeringskriterier hittar du här: scania.com/group/en/investment-criteria/

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Hallstan, Public Relations Manager, tel 076 842 81 04, e-post karin.hallstan@scania.com Daniel Wedberg, SVP, chef för Strategi och Affärsutveckling på Scania, och VD för Scania Growth Capital, e-post daniel.wedberg@scania.com

För investeringsrelaterade frågor, vänligen kontakta investeringsteamet direkt via www.scania.com/scaniagrowthcapital.

Ladda ner artikeln som PDF